Koszty zastępstwa procesowego - sprawdź księgowanie

dr Katarzyna Trzpioła, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
10.09.2009
Rozliczam spółkę z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest wynajem nieruchomości na cele mieszkalne i użytkowe. Na drodze sądowej, za pośrednictwem zastępcy procesowego, wystąpiliśmy przeciwko jednemu z wierzycieli o spłatę zaległych należności. Jak powinny zostać zaksięgowane koszty zastępstwa procesowego?
Koszty zastępstwa procesowego to tak zwane koszty procesu. Pojęcie to, oprócz kosztów zastępstwa procesowego, obejmuje m.in. koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Natomiast koszty sądowe obejmują wydatki związane z wszczęciem i prowadzeniem procesu sądowego.

Koszty zastępstwa procesowego, podobnie jak inne koszty procesu, kwalifikuje się, jako koszty pośrednie, które dotyczą całokształtu działalności podatnika i nie są związane z konkretnymi przychodami. Z tego względu podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Poniesione przez jednostkę koszty związane z windykacją należności, jako koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, zalicza się - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) - do pozostałych kosztów operacyjnych, księgując je zapisem:

Wn Pozostałe koszty operacyjne,

Ma Pozostałe rozrachunki.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.), - art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.).

Odpowiedź udzielona: 7 września 2009 r.

Źródło: www.portalfk.pl

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najważniejsze informacje