Nie mógł wycofać zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć, składając dyspozycję na trzy różne sposoby - w oddziale banku, telefonicznie lub listownie. Niestety, nie zawsze. Przekonał się o tym nasz czytelnik, który po rezygnacji z usług banku zmienił dowód i adres zamieszkania.

Masz problem? Napisz: finanse@wyborcza.biz Więcej listów
Pan Rafał, były klient Alior Banku, postanowił wycofać z niego zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zadzwonił w tym celu na infolinię banku, wierząc, że taką sprawę można załatwić bez większego problemu.

Jednak jak twierdzi, tu zaczęły się problemy, bo od momentu zamknięcia konta pan Rafał wymienił dowód na nowy i zmienił adres zamieszkania. Wycofanie zgody za pomocą infolinii stało się więc niemożliwe, bo kopia dowodu znajdująca się w placówce straciła ważność.

Według zaleceń pracownika infolinii klient powinien w tej sytuacji udać się do placówki banku i dostarczyć ksero nowego dowodu. Pan Rafał mieszkał już jednak w innym mieście, więc postanowił złożyć reklamację, podając w niej swój nowy adres korespondencyjny, jednak wszelkie odpowiedzi były nadal wysyłane na jego poprzedni adres zamieszkania.

W odpowiedzi na problem czytelnika Alior Bank tłumaczy nam, że zgodę na przetwarzanie danych można usunąć, składając dyspozycję w oddziale banku, telefonicznie lub listownie.

- Bank wysyła korespondencję do klientów zgodnie z adresem do korespondencji widniejącym w systemie. Jest to podyktowane wewnętrznymi procedurami banku jak również względami bezpieczeństwa, tak aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do danych klienta - mówi Janusz Wróblewski z Alior Banku.

Jak informuje bank, korespondencja dotycząca odpowiedzi na reklamacje klienta była wysyłana na wskazany adres korespondencyjny. Zgodnie z regulaminem rachunków "posiadacz, współposiadacz i osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem są zobowiązani do podania adresu korespondencyjnego, na który bank będzie przesyłał korespondencję związaną z zawartymi umowami".

Klienci mają możliwość dokonania aktualizacji danych przechowywanych w systemie bankowym. Zmiana danych, w tym adresu do korespondencji, następuje na podstawie dyspozycji wydanej przez klienta w oddziale Alior Banku lub na infolinii.

- Za każdym razem tożsamość klienta musi jednak zostać zweryfikowana. W opisanym przypadku pracownicy infolinii nie mogli prawidłowo przeprowadzić weryfikacji, ponieważ w systemie banku widniał nieaktualny numer dowodu osobistego. Zmiana danych podstawowych (w tym serii i numeru dowodu) może zostać wykonana wyłącznie w oddziale banku - tłumaczy Janusz Wróblewski. - W związku z brakiem możliwości weryfikacji pana Rafała - brak aktualnego numeru dowodu osobistego w systemie - infolinia odmówiła realizacji wniosku - dodaje.

Jak zapewnia Janusz Wróblewski, Alior Bank, podchodząc ze zrozumieniem do sytuacji, w jakiej znalazł się pan Rafał, oraz mając na uwadze fakt, że nie posiada on obecnie żadnych aktywnych produktów, bank podjął decyzję o usunięciu zgody na przetwarzanie danych marketingowych.

Więcej o: