Zasady kupowania rzeczy na licytacji komorniczej

Andrzej Janowski, Gazeta Podatkowa Nr 579 z dnia 2009-07-27
27.07.2009 11:37
Decydując się na udział w licytacji komorniczej i kupno podczas niej np. samochodu, warto wiedzieć, z jakimi korzyściami, ale też z jakim ryzykiem to się wiąże. Jakie zasady rządzą licytacją rzeczy ruchomych organizowaną przez komorników sądowych?
Nie trzeba wpłacać wadium

Przystępując do udziału w licytacji rzeczy ruchomych nie trzeba wpłacać żadnych kwot w charakterze wadium. Nie oznacza to, że można bez żadnych konsekwencji wygrać licytację, a następnie wycofać się. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia (art. 872 § 3 K.p.c.).

Cena wywołania

Wartość każdej rzeczy, która ma zostać sprzedana na licytacji, jest najpierw oszacowana. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

Kto wygrywa licytację?

Licytację wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę, równą co najmniej cenie wywołania. W trakcie licytacji komornik powinien (po zaoferowaniu ceny przez licytanta) wezwać do jej "przebicia" poprzez trzykrotne wygłoszenie ostatniej ceny z jednoczesnym zapytaniem: "kto da więcej?". Zaoferowana cena przestaje obowiązywać z chwilą, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą. Jeśli nie będzie dalszych chętnych do podbicia ceny, komornik wypowie wyraz "nikt". Następnie udzieli przybicia osobie oferującej najwyższą cenę. Udzielenie przybicia komornik zaznacza w protokole licytacji, wpisując przy tym imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy.

Od kiedy licytant staje się właścicielem?

Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy (art. 869 § 2 K.p.c.). Tyle że samo przybicie podczas licytacji nie oznacza jeszcze, że nabywca stał się właścicielem wylicytowanej rzeczy. Do przejścia prawa własności konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Pierwszy to zapłata całej ceny, drugi - uprawomocnienie się przybicia.

Kiedy trzeba zapłacić cenę?

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 K.p.c.).

Możliwość zaskarżenia przybicia

Któryś z wierzycieli lub dłużnik mogą złożyć skargę na przybicie. Do czasu jej rozstrzygnięcia przez sąd przybicie nie jest prawomocne, a w konsekwencji osoba, która je uzyskała, nie jest jeszcze właścicielem wylicytowanej rzeczy. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Podstawą skargi może być tylko naruszenie przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu.

Ponieważ stan, w którym nabywca kupił rzecz i zapłacił za nią, ale z powodu zaskarżenia przybicia nie jest jeszcze właścicielem, jest dla nabywcy niekorzystny, przewidziano możliwość zrezygnowania przez nabywcę z nabycia rzeczy i odzyskania zapłaconych pieniędzy. Prawo to jest jednak ograniczone terminem. Można z niego skorzystać wtedy, gdy w ciągu dwóch tygodni od złożenia skargi na przybicie nie zostanie ona rozstrzygnięta. Zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą cenę można wtedy w ciągu dalszego tygodnia. Gdy nabywca skorzysta z tego uprawnienia albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.

Na licytacji komorniczej zakup bez obciążeń

Osoba, która kupuje rzecz na licytacji komorniczej, nabywa ją bez żadnych obciążeń (art. 879 K.p.c.). Oznacza to, że jeśli rzecz (np. samochód) była obciążona np. zastawem, takie obciążenie wygasa. Z drugiej jednak strony nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Jeśli okaże się, że kupiona rzecz ma wady, nie można będzie zgłaszać reklamacji komornikowi ani poprzedniemu właścicielowi.

Niewykreślony zastaw rejestrowy i zastaw skarbowy

Jeden z naszych Czytelników kupił na licytacji samochód osobowy. Kiedy chciał go zarejestrować, pracownik wydziału komunikacji odmówił twierdząc, że na pojeździe był wcześniej ustanowiony zastaw skarbowy i do tej pory urząd skarbowy go nie wykreślił. Czytelnik ustalił też, że urząd skarbowy złożył skargę na czynności komornika. Czy odmowa przerejestrowania pojazdu była zasadna?

W razie nabycia na licytacji komorniczej samochodu, który był obciążony zastawem, prawo zastawu wygasa. Dla przerejestrowania pojazdu nie jest konieczne wykreślenie przez urząd skarbowy zastawu skarbowego - bo zastaw z mocy samego prawa przestał istnieć. Pracownicy wydziału komunikacji nie mają podstaw prawnych, by uzależniać przerejestrowanie pojazdu kupionego na licytacji komorniczej od wykreślenia zastawu. Wygaśnięcie zastawu wynika z art. 879 K.p.c.

Uwagi te odnoszą się do sytuacji, gdy osoba, która na licytacji kupiła samochód, stała się jego właścicielem. Jak już bowiem była mowa wcześniej, przejście własności następuje nie z chwilą uzyskania przybicia na licytacji (czyli oznajmienia przez komornika, komu i za jaką cenę rzecz została sprzedana), lecz dopiero z chwilą uprawomocnienia się przybicia oraz zapłacenia całej ceny. Należałoby zatem skontaktować się z komornikiem i ustalić, czy przybicie jest prawomocne oraz uzyskać stosowne potwierdzenie na piśmie. Możliwe, że przybicie nie jest prawomocne, gdyż któryś z wierzycieli (np. urząd skarbowy) złożył skargę na udzielenie przybicia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

Komentarze (5)
Zaloguj się
 • rafalsiwiec

  0

  Uczestniczyłem w wielu licytacja komorniczych konkretnie samochodów przez ostatnie lata.Nigdy licytacja nie odbyła się zgodnie z w/w zasadami.Trudno było określić obowiązującą cenę,komornik zawsze prowadził licytację w ekspresowym tempie strasznie chaotycznie.Zawsze żądano wadium.Porozumienie się z komornikiem było bardzo trudne.Przy drugiej licytacji danego przedmiotu nigdy nie zmieniano ceny wywołania pozostawała pierwotna z pierwszej licytacji.Ogólnie jedna wielka farsa

 • darko321

  0

  Licytacja nieruchomości to bardzo złożona kwestia dla laików odradzam ponieważ może wyjść dużo drożej, dłużej i gorzej. Od problemów z odwoływaniem się dłużników po samo opuszczenie lokalu. Jak lokal pusty to z reguły zameldowane osoby. Możliwość wymeldowania tylko administracyjnie bez znanego adresu minimum sprawa z kuratorem na czele jeden rok lub dłużej. Do tego momentu można zapomnieć o szybkiej sprzedaży.

 • Oceniono 2 razy -2

  Ciekawy artykuł, warto było przeczytać. Ostatnio licytacje to alternatywna forma zakupu nieruchomości. Ja się przygotowuje do swojego pierwszego zakupu. Znalazłam bardzo ciekawy poradnik, który kompleksowo traktuje o zakupie nieruchomości w drodze licytacji komorniczej. Dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na ten temat polecam lekturę www.jakkupicnalicytacji.pl/

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane