Zakup samochodu na fakturę VAT marża

Tomasz Krywan, doradca podatkowy, Krzysztof Klimek, konsultant podatkowy
08.05.2009 12:26
We wrześniu 2008 r. kupiłem samochód w komisie. Sprzedający wystawił mi fakturę VAT marża na kwotę 9.000 zł. Gdzie tę fakturę powinienem ewidencjonować? Czy kwota z tej faktury powinna być uwzględniona w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc? Jestem czynnym podatnikiem VAT i ryczałtowcem (stawka 5,5%). Czy sprzedając ten samochód na takich zasadach, jak kupiłem, będę musiał zapłacić 5,5% podatku?
W deklaracji VAT-7 wykazywane są, między innymi, zakupy towarów i usług, przy zakupie których podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (poz. 46-49 deklaracji VAT-7). Nie wykazuje się natomiast w deklaracjach VAT-7 zakupów towarów i usług, przy zakupie których podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

VAT

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że w przypadku zakupu towarów używanych (w tym samochodów używanych) opodatkowanych marżą (a więc, gdy sprzedawca wystawia fakturę VAT marża) prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje (art. 120 ust. 19 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT). A zatem zakupu przedmiotowego samochodu nie wykazuje Pan w składanych przez siebie deklaracjach VAT-7.

Oznacza to, że zakupu tego samochodu nie musi Pan również (choć może) wykazywać w ewidencji VAT. W ewidencji VAT wykazywane muszą być wyłącznie dane wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, a więc - w uproszczeniu - dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Zakup przedmiotowego samochodu nie jest wykazywany w deklaracji VAT-7, a tym samym nie musi być ujęty w ewidencji VAT.

UWAGA

Mimo to warto wykazać zakup przedmiotowego samochodu w ewidencji VAT, gdyż pozwoli to na późniejsze opodatkowanie jego sprzedaży według procedury marży (art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT). W takim przypadku zaewidencjonowana musi być (najlepiej w specjalnie utworzonym dla tego celu rejestrze) kwota nabycia samochodu (art. 120 ust. 15 ustawy o VAT).

Podatek dochodowy

Natomiast w ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego będzie musiał Pan wykazać przychód z tytułu przedmiotowego pojazdu, o ile będzie Pan wykorzystywał ten pojazd w prowadzonej działalności. Stanowić on będzie bowiem podlegający opodatkowaniu przychód (art. 6 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm., dalej: uzpdof) z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Jeśli będzie Pan wykorzystywał pojazd w działalności gospodarczej powinien Pan ująć go w wykazie środków trwałych (art. 15 ust. 1 uzpdof). Przychód ze sprzedaży takiego środka trwałego opodatkowany jest stawką 3% (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f uzpdof).

Podstawa prawna:

- art. 109 ust. 3 oraz art. 120 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), - art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f, art. 15 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Odpowiedź udzielona: 30 kwietnia 2009 r.

Źródło: www.portalfk.pl

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane