Na co musisz zwrócić uwagę, wypełniając wniosek o dotację z PUP

wfirma
06.10.2011 01:01
Większość osób planujących założenie działalności gospodarczej liczy na jakieś dotacje. Kolejki w urzędach pracy po dofinansowanie są ogromne. Dlatego też każdy, kto składa wniosek, musi go wypełnić w sposób precyzyjny i dobrze przemyślany. W końcu konkurencja nie śpi. Poniżej przedstawiamy listę rzeczy, na które przyszły przedsiębiorca powinien zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosku.
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku
 
Jeszcze przed wypełnianiem docelowego wniosku trzeba pamiętać o konieczności spełnienia pewnych warunków, mianowicie:
 
  1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, czyli należy zarejestrować się w PUP jako taka osoba.
  2. Odczekanie trzech miesięcy od rejestracji i dopiero po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie (niektóre urzędy pracy skracają do miesiąca termin oczekiwania).
  3. Bezrobotny starający się o dotację nie może być studentem studiów dziennych. Natomiast może studiować zaocznie.
  4. Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (z tym że niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).
  5. Dotacje nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
  6. Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych do dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  7. Bezrobotny składający wniosek o dotację z PUP nie może posiadać do pięciu lat wstecz od dnia złożenia wniosku innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.
 
Dopiero mając pewność, że spełnia się powyższe warunki, można rozpocząć wypełnianie wniosku.
 
Biznesplan
 
Biznesplan to zdaje się najważniejsza część wniosku. Co prawda, niektóre urzędy nie wymagają jego tworzenia, ale bez względu na to warto go dołączyć do wniosku, ponieważ tym samym zwiększa się swoje szanse na otrzymanie dotacji. Biznesplan daje pogląd urzędowi pracy na to, jak przyszły przedsiębiorca wyobraża sobie swoją przyszłą firmę i czy podchodzi do niej poważnie.
 
Biznesplan jest szczególnie ważny, gdy dana osoba składająca wniosek nie posiada wykształcenia odpowiadającego profilowi firmy ani wkładu własnego. Ponadto biznesplan przydaje się w kolejnych krokach, tuż po otrzymaniu dotacji – kiedy świeżo upieczony przedsiębiorca wciąż jest nieco zdezorientowany. Co więcej, biznesplan powinien być tak skonstruowany, by na jego podstawie firma mogła utrzymać się co najmniej przez 12 miesięcy, w przeciwnym razie nawet jeśli delikwent otrzyma dotację, to ona zostanie mu zabrana.
 
Zazwyczaj biznesplan zawarty jest we wnętrzu wniosku. Jednak zdarzają się takie sytuacje, że miejsca na przedstawienie biznesplanu jest za mało, wówczas dołącza się go w osobnym załączniku.
 
Wkład własny
 
Wkład własny nie jest wymagany, ponieważ urzędy pracy zdają sobie sprawę z faktu, iż osoby chcące założyć działalność gospodarczą nie posiadają na razie „grubego portfela”. Jednak mimo to zwracają uwagę, czy wkład własny został wykazany we wniosku (ba, w regulaminach podają nawet zalecany procentowy pułap wkładu własnego), dlatego też warto posiadać choćby symboliczną sumę pieniędzy.
 
Wkład własny jest sygnałem dla urzędu, że osoba składająca wniosek poważnie podchodzi do sprawy, że faktycznie chce założyć firmę i w pełni oddaje się tym planom. Ponadto ze środków dotacji nie można opłacać tzw. wydatków bieżących, czyli składek ZUS, abonamentu na telefon itp. – te kwoty należy opłacić z własnej kieszeni i właśnie wtedy przydaje się wkład własny.
 
Wykształcenie
 
Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby osoba starająca się o dotację wykazała we wniosku, iż posiada wykształcenie kierunkowe, odpowiadające profilowi firmy. Do tego powinna dołączyć wszelkie certyfikaty, dokumenty i referencje, które potwierdzą jej wiedzę i doświadczenie w zakresie danego profilu firmy.
 
Z tym że realnie sprawa wygląda tak, że przedsiębiorca nie może znać się na wszystkim. Jeśli np. zakłada firmę świadczącą usługi copywriterskie, nie musi być księgowym – wystarczy, że w biznesplanie zaznaczy, że na to stanowisko zatrudni odpowiednią osobę. Najważniejsze jest, by przyszły przedsiębiorca miał pojęcie o tym, czym jego firma będzie się zajmować.
 
Z tym że osoby, które nie posiadają żadnego doświadczenia nie powinny zniechęcać się, bo odkładanie w czasie decyzji o stworzeniu własnej firmy, może te plany całkowicie pogrzebać.
 
Pracownicy
 
Urzędy pracy w zasadzie nie wymagają od osób składających wniosek, by zadeklarowały w nim, że po uruchomieniu działalności gospodarczej zatrudnią nowych pracowników. Jednak prawda jest taka, że zwracają uwagę na ten punkt. Dlaczego? Otóż PUP, dając dotację osobie, która zapewniła urząd, iż stworzy nowe miejsca pracy, walczy tym samym z bezrobociem – lepiej przekazać dofinansowanie osobie, która zatrudni kolejne kilka osób, niż pojedynczemu człowiekowi, który nie zapewni żadnych wakatów.
  
Wypełnianie wniosku nie jest trudne, ale trzeba zwrócić uwagę na pewne punkty, które mogą zaważyć na decyzji urzędu pracy. Zatem przed przystąpieniem do wypełniania wniosku warto każdą sprawę dokładnie sobie przemyśleć i wybrać taki wariant, który okaże się najkorzystniejszy. Wykazując minimum sprytu, zwiększa się swoje szanse na dotację. Np. osoba składająca wniosek nie posiada żadnego doświadczenia, a jak wiadomo po zarejestrowaniu się w urzędzie jako osoba bezrobotna musi odczekać trzy miesiące, by móc starać się o dotację. Ten czas jednak można dobrze spożytkować, mianowicie warto skorzystać z proponowanych przez PUP staży – w ten sposób nie dość, że zdobywa się doświadczenie, to jeszcze inkasuje się drobną sumę pieniędzy za okres trzymiesięcznego stażu. Ponadto w tym czasie można podpatrzyć, jak działają firmy branżowe, zdobyć wiedzę na temat przyszłych klientów oraz nawiązać tak cenne w biznesie nowe kontakty.
 
Niezwykle istotne przy wypełnianiu wniosku jest uprzednie przeczytanie regulaminu danego urzędu pracy, ponieważ każdy urząd zaznacza w nim swoje preferencje co do zawartości wniosku. Ponadto o dotację najlepiej starać się na początku roku, bo wtedy urzędy otrzymują środki na ten cel. Natomiast pod koniec roku tych środków może zabraknąć.
 
Po około miesiącu od dnia złożenia wniosku przyszły przedsiębiorca otrzymuje pisemną decyzję, nawet w przypadku gdy nie została mu przyznana dotacja, wówczas podana jest przyczyna odmowy, co ułatwia znacznie wypełnienie kolejnego wniosku.
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane