Świadczenia rodzinne w nowej wersji

aln
02.12.2011 09:28
Od 1 stycznia 2012 roku w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych. Od tego momentu wchodzi bowiem w życie znowelizowana ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.). Część ze znowelizowanych przepisów odnoszących się do wydawania świadczeń rodzinnych już teraz obowiązuje. Mowa tu o przepisach dotyczących przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych. Nowe zasady obowiązują już od 14 października 2011 roku.
Wśród najważniejszych zmian w tym zakresie należy wskazać:
·         Zmiany w ustalaniu dochodu, od którego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku i dodatków rodzinnych,
·         Ograniczenie prawa do świadczeń pielęgnacyjnych,
·         Rozszerzenie katalogu przesłanek uznawanych za utratę i uzyskanie przychodu,
·         Nieuwzględnianie przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych stypendiów za wyniki w nauce i sporcie.

Dochód według nowych przepisów
Dochodem według znowelizowanej ustawy, stanowiącym podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, jest przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku od osób fizycznych. Dodatkowo, kwota dochodu wyliczona w ten sposób musi zostać pomniejszona o koszty uzyskania przychodu, wszelkie składki na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotne oraz należny fiskusowi podatek dochodowy od osób fizycznych.

W poczet dochodu zaliczone zostaną:
·         Dochody pochodzące z odpłatnego zbycia posiadanych przez podatnika papierów wartościowych,
·         Dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów rynku pieniężnego,
·         Przychody objęte opodatkowaniem według skali podatkowej,
·         Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości,
·         Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
·         Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, które opodatkowane są podatkiem liniowym.

Uzyskanie i utrata dochodu
Urzędnicy będą od 1 stycznia 2012 roku uznawać, że podatnik uzyskał dochód, kiedy przyznane zostaną mu świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy lub zasiłek macierzyński, przysługujący po utracie zatrudnienia bądź pracy zarobkowej.

W myśl nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych, za utracony dochód będzie można uznać nawet utratę:
·         zasiłku chorobowego,
·         świadczeń alimentacyjnych, w przypadku śmierci osoby zobowiązanej do ich wypłaty,
·         zasiłku macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego, które przyznane były po utracie pracy zarobkowej.

Kto dziś nie ma prawa do świadczenia pielęgnacyjnego?
Od 14 października 2011 roku prawa do świadczeń pielęgnacyjnych zostały pozbawione:
·         Opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, który sam nie jest w stanie egzystować,
·         Osoby mające ustalone prawo do renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, która została przyznana w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalnego lub rentowego.

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane