Lider tłustego rynku

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica to największy w Polsce i jednocześnie jeden z największych w Europie Środkowej przetwórca nasion oleistych oraz producent tłuszczów roślinnych. Jest częścią Grupy Bunge - jednego z największych światowych przetwórców nasion oleistych i największego na świecie producenta olejów roślinnych.
Prywatyzacja

ZT Kruszwica zadebiutowała na GPW w styczniu 1997 r. W tym samym roku wybrany został inwestor strategiczny -hiszpański Cereol (spółka zależna francuskiej spółki spożywczej Eridania Beghin-Say). W 2002 r. Cereol został przejęty przez Grupę Bunge. Tym samym stała się ona inwestorem strategicznym w Kruszwicy.

Lider poprzez przejęcia

Wejście Polski do UE spowodowało, iż krajowy rynek spożywczy stał się częścią rynku europejskiego. Miało to wpływ na fakt, iż ZT Kruszwica zdecydowała się na realizację strategii opartej na przejęciach. Konsolidację polskiej branży tłuszczowej zapoczątkowano w 2006 r. i to Kruszwica pełniła rolę konsolidatora. W ciągu dwóch lat przejęła cztery firmy, m.in. fabryki, na których oparta jest dzisiejsza produkcja. W wyniku transakcji M&A Kruszwica stała się liderem krajowego rynku tłuszczowego mogącym skutecznie konkurować z międzynarodowymi graczami.

Prosty model

Model operacyjny Kruszwicy obejmuje wszystkie etapy procesu przetwórstwa roślin oleistych - od pozyskania surowca, przez jego przetworzenie, po konfekcjonowanie i dystrybucję wyrobów do odbiorcy.

Głównym surowcem jest rzepak, który spółka skupuje przede wszystkim od krajowych dostawców.

Z tłoczenia rzepaku powstaje olej surowy, którego część podlega rafinacji. To właśnie te dwie kategorie odpowiadają za gro sprzedaży spółki. Poza tym spółka produkuje margaryny konsumpcyjne i tłuszcze profesjonalne (wykorzystywane w cukiernictwie i piekarnictwie). Kruszwica sprzedaje również śrutę rzepakową - powstaje w procesie tłoczenia i jest paszą dla zwierząt.

Clou rentowności

Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za rentowność spółki są ceny głównego surowca wykorzystywanego do produkcji wyrobów spożywczych (ok. 54% przychodów) - oleju roślinnego, który z kolei tłoczony jest z rzepaku.

W okresie od 4Q 2011 do 1Q 2013 ceny nasion rzepaku były stosunkowo stabilne, ale jednocześnie znajdowały się na bardzo wysokich poziomach.

Ok. 7-proc. wzrost zbiorów rzepaku w UE oraz ok. 33-proc. wzrost zbiorów w Polsce przełożyły się nafakt, iż ceny rzepaku w Polsce są o ok. 25% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Niższe ceny rzepaku mają swoje odzwierciedlenie w wyższych marżach przerobowych, które będą widoczne w wynikach finansowych ZT Kruszwica począwszy od 3Q 2013 - wtedy spółka rozpoczęła przerabianie ziaren z nowych zbiorów.

Poprawę wyników finansowych rynek uwzględnił już w cenie akcji Kruszwicy - od połowy lipca do początku października kapitalizacja spółki wzrosła o ponad 70%. Po dobrych wynikach za 2013 i 2014 r. przy obecności inwestora strategicznego (Grupa Bunge kontroluje obecnie 64% udziałów) spółka mogłaby powrócić do polityki wypłat dywidend, co spowodowałoby uatrakcyjnienie papierów wśród inwestorów.

Prywatyzacja kluczem

Kluczem aktualnej pozycji rynkowej Kruszwicy oraz jej stabilności finansowej jest udana prywatyzacja poprzez GPW oraz znalezienie inwestora strategicznego. Dzięki adekwatnej polityce przejęć pozwolił on na budowę podmiotu, którego możemy nazwać liderem "tłustego rynku".

Jest to szczególnie ważne w obliczu zbliżających się prywatyzacji PKP Cargo oraz Energii, które w wariancie optymalnym również powinny zostać wsparte przez inwestorów strategicznych.