L. Balcerowicz "Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów", Zysk i S-ka, Warszawa 2012

Nie tylko dla zwolenników liberalizmu
Leszek Balcerowicz to jedna z najbardziej wyrazistych postaci w polskiej ekonomii, która nierzadko wywołuje skrajne emocje. Książka "Odkrywając wolność", chociaż firmowana nazwiskiem Balcerowicza, nie jest jednak stricte zbiorem jego przekonań. Słynny ekonomista napisał do niej jedynie wstęp, natomiast główną część książki stanowią eseje różnych autorów, dotyczące szeroko pojętej wolności.

No właśnie -tematem przewodnim książki jest wolność, co oznacza, że nie jest to pozycja skierowana tylko i wyłącznie do ekonomistów. Owszem, nie brakuje w niej tekstów poświęconych pojęciu wolności w odniesieniu do gospodarki, rynku, kapitalizmu, prób definicji pojęcia liberalizmu - w takim kontekście znalazły się tu teksty autorstwa Ludwiga von Misesa czy Miltona Friedmana. Jednak obok nich pojawiają się nazwiska filozofa Leszka Kołakowskiego czy pisarza Mario Vargasa Llosy. Balcerowicz korzysta z dorobku przede wszystkim zagranicznych myślicieli - spośród polskich autorów, oprócz wspomnianego Kołakowskiego, znajdują się w książce jedynie Jan Winiecki i Janusz Korwin-Mikke.

Wolność to pojęcie ulotne, ale bardzo ważne - a ta książka jest sposobem na refleksję nad tym, jak sami rozumiemy tę ideę. "Odkrywając wolność" polecam każdemu, ostrzegając jednak, że czasem trzeba przebrnąć przez fragmenty napisane trudniejszym językiem.