Nokia - kompleksowy dostawca usług na rynku polskim

Publikacja wyników finansowych TP SA za IV kwartał 2012 roku ukazała inwestorom skalę konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych i erozję przychodów na skutek wojny cenowej i odchodzenia abonentów od tradycyjnej telefonii stacjonarnej na rzecz mobilnych usług.

Dzisiejszym bohaterem Trend Select jest Netia, spółka, z usług której prawdopodobnie wielu z nas korzystało - w zasięgu jej sieci znajduje się niemal co trzecie polskie gospodarstwo domowe. Będąc największym alternatywnym operatorem usług stacjonarnych w Polsce, zapewnia swoim klientom nie tylko połączenia głosowe, ale również dostęp do Internetu i TV.

Trudny rynek

Według raportu UKE, łączna wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku wyniosła 41,7 mld zł, co oznacza spadek o około 2,4% rdr. Najmocniej przyczyniły się do tego malejące przychody z usług telefonii stacjonarnej (zmiana o -13,5% względem 2011 roku), jak i mniejsze o 1% w stosunku do 2011 roku przychody z telefonii mobilnej (wojna cenowa pomiędzy operatorami i obniżka stawek MTR). Nieustannie rosną natomiast wpływy z segmentu dostępu do Internetu.

Najważniejsze rynkowe trendy to postępujące spadki cen i zwiększanie dostępności usług. Dostawcy dążą do oferowania pakietów swoim klientom (np. triple play: telewizja, Internet i telefon), co daje odbiorcom korzystniejsze stawki za poszczególne elementy, a operatorzy zwiększają w ten sposób ARPU (Average Revenue Per User).

Najszybciej rosnący operator

Historia Netii rozpoczyna się w 1990 roku, wraz z powstaniem jej poprzednika, R.P. Telekom. W 1999 roku przy okazji debiutu na NASDAQ zmieniono nazwę spółki na Netia. Od 2007 roku świadczone są usługi na bazie sieci TP SA na ogólnopolską skalę. W 2008 roku zbyte zostały mniejszościowe udziały w P4 (Play) za 132 mln euro. W tym samym roku Netia dokonała przejęcia Tele 2 Polska. Transakcja pozwoliła na pozyskanie dodatkowych 502 tys. abonentów usług głosowych. 3 lata później nastąpiły kolejne akwizycje, których przedmiotem były Crowley i Telefonia Dialog. W maju bieżącego roku spółka nabyła od UPC Polska sieć kablową obejmującą swoim zasięgiem 446 tys. lokali. Na dzień dzisiejszy Netia nie przewiduje dalszej aktywności w transakcjach M&A. Potencjalnie możliwe jest jednak zwiększenie zadłużenia w celu kolejnych przejęć (kowenanty w zawartych z bankami umowach tego nie zabraniają).

Strategia 2020

Oferta Netii obejmuje stacjonarne usługi głosowe, szerokopasmowy dostęp do Internetu, TV i usługi mobilne (Internet i usługi głosowe). Liczba świadczonych usług ogółem na dzień 30. czerwca 2013 r. wyniosła 2.592.260, co stanowi spadek o 6,9% rdr. Powodem takiej sytuacji jest zaostrzona konkurencja na rynku i kurczenie się segmentu telefonii stacjonarnej. Według prognoz Netii liczba usług na koniec 2013 roku wyniesie 2.525.000. Jedynym segmentem działalności, w którym odnotowano wzrost były usługi telewizyjne - o około 42%.

Spółka stawia na rozbudowę sieci NGA (sieć dostępowa nowej generacji), która po przejęciu części kablowej UPC obejmowała swoim zasięgiem ponad 1,7 mln gospodarstw domowych. Ogółem w zasięgu własnej sieci Netii znajduje się 2,9 mln gospodarstw domowych, a dzięki dostępowi regulowanemu (wykorzystanie sieci TP SA) liczba ta wzrasta do 4,3 mln.

Erozji przychodów w związku z sytuacją na rynku usług telekomunikacyjnych ma zapobiec oferowanie klientom usług w pakietach 2 Play (telefon stacjonarny+Internet) i 3 Play (telefon, Internet i TV).

Zgodnie z ogłoszoną Strategią 2020 spółka zamierza osiągnąć pozycję lidera na polskim rynku jako kompleksowy dostawca usług. W realizacji tego celu ma pomóc powiększanie bazy klientów i oferowanie im spakietowanych usług, co powinno zaowocować wyższym ARPU. Innym ważnym punktem jest dalsza rozbudowa sieci NGA dla zapewnienia klientom wysokiej jakości. Kierownictwo średniego i wyższego szczebla ma być motywowane nowym programem opcji na akcje spółki.

Sytuacja finansowa

Przychody Netii za 2 pierwsze kwartały 2013 roku wyniosły 968,2 mln zł, co oznacza spadek rdr o 10%. Pozytywnym trendem jest większa marża EBITDA oraz EBIT. Poprawa rentowności nastąpiła wskutek m.in. spadku kosztów rozliczeń międzyoperatorskich dzięki obniżce stawek MTR (opłata hurtowa za zakończenie połączenia). Grupa od czerwca 2012 roku prowadzi również restrukturyzację zatrudnienia, co pozwoliło zmniejszyć łączne koszty związane z zatrudnieniem o 32%.

Straty na poziomie wyniku netto w 2012 roku wynikały między innymi z dokonania odpisu aktualizującego obniżającego wartość goodwill o 79,2 mln zł, w związku z obniżonymi oczekiwaniami co do łącznej liczby usług. Innymi istotnymi jednorazowymi pozycjami były koszty restrukturyzacji (22,6 mln zł) i integracji Grupy Dialog i Crowley (26,3 mln zł w 2012 r.) .

W 2011 roku akcjonariusze Netii zatwierdzili program wykupu akcji własnych spółki, który miał być alternatywną w stosunku do wypłaty dywidendy formą zwrotu akcjonariuszom gotówki. W dniu 13 marca bieżącego roku ogłoszono ofertę zakupu nie więcej niż 16 mln akcji, za łączną kwotę nieprzekraczającą 128,1 mln zł. Tym samym zakończył się program, w ramach którego spółka skupiła 38,4 mln własnych akcji. Zarząd nie przewiduje w najbliższym czasie kolejnych akwizycji, w związku z czym kontynuowane będzie wypłacanie wolnych środków, w formie dywidendy lub kolejnych buy-backów.