TP SA bez obowiązków dotyczących internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał nowe decyzje dotyczące utrzymywania przez Telekomunikację Polską łącz w gotowości do świadczenia usług
Zgodnie z nakazem Komisji Europejskiej decyzje te nie odnoszą się już do świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do internetu. - Potwierdza to stanowisko TP SA o braku podstaw do regulowania przez UKE rynku szerokopasmowego - zaznacza Jacek Kalinowski, rzecznik Grupy TP. Przypomina, że wcześniej regulator rynku uznając, iż ma prawo do regulacji w tym zakresie, nałożył na operatora rekordową karę w wysokości 339 mln zł, a także wiele mniejszych kar. Anna Streżyńska, prezes UKE, podkreśla, że UKE zastosował się do wskazówek KE, ale nałożone kary nie tracą ważności. - Nałożono je zgodnie z prawem, w myśl przepisów przejściowych, które w danym czasie obowiązywały - podkreśla.