Gazeta.pl Next >  Next Gazeta.pl - Biznes, Nowe Technologie i Pieniądze

cyberczwartek

    Reklama

    Sebastian Grabowski, Dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego, prelegent na Forum Innovation organizowanym przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.