Gmail - historia online. Poradnik

Zakładając konto otrzymujemy też dostęp do historii online / historii przeglądania, która będzie dostępna za każdym razem, gdy skorzystamy z komputera będąc wcześniej zalogowanym do konta Google. Oto jak sprawdzić, co zostało tam zapisane oraz jak ją włączyć / wyłączyć.

1. Historia online jest automatycznie włączana w momencie gdy utworzymy konto Google. Zatem aby sprawdzić naszą dotychczasową historię wejdźmy na Gmail i zalogujemy się.

Gmail

2. Teraz musimy przejść do Historii online.

3. Tu zobaczymy ekran, gdzie będziemy mogli sprawdzić co zostało zapisane, podczas gdy byliśmy zalogowani. Po prawej stronie znajduje się też kalendarz, który ułatwia wybór daty, którą chcemy sprawdzić.

Gmail

4. Aby usunąć pojedyńczy wpis z historii po prostu zaznaczamy go i klikamy Usuń u góry strony.

Gmail

5. Możemy też skasować wszystko całą historię klikając Usuń całą historię online.

Gmail

6. Jeśli chcemy zatrzymać zapisy w historii po prostu klikamy Wstrzymaj.

Gmail

7. Z kolei, aby ponownie włączyć Historię online musimy wybrać Wznów.

Gmail

8. Wyłączona Historia online prezentuje się w ten sposób, po ponownym zalogowaniu możemy ją włączyć ponownie lub pozostawić wyłączoną.

Gmail

Więcej o: