Dokowanie pasków narzędziowych Audacity

Audacity jest edytorem dźwiękowym, z którego można korzystać bezpłatnie. Jest to jego dużą zaletą, niestety interfejs graficzny jest niewygodny w obsłudze. Na szczęście program umożliwia dopasowanie niektórych elementów interfejsu do własnych potrzeb.
Audacity oferuje możliwość tzw. pływających pasków narzędziowych. Pasek narzędziowy może przybrać jedną z dwóch form:  • pasek statyczny – jest wbudowany w główne okno programu i nie może być przemieszczany,


  • pasek pływający – jest osobnym okienkiem, które możesz dowolnie przesuwać po pulpicie.
 

W interfejsie Audacity są w sumie cztery paski narzędziowe, domyślnie umieszczone w oknie głównym programu. Aby zmienić pasek statyczny w pływający, wybierz z menu Widok odpowiednią opcję, np. „Pływający” pasek edycji. Pasek zmienisz z powrotem w statyczny, wybierając z menu Widok opcję Dokuj pasek edycji.
 

Rys. Efekt włączenia funkcji „Pływający” pasek pilota