Usuwanie Centrum zabezpieczeń

Centrum Zabezpieczeń wprowadzone wraz z Windows XP Service Pack 2 znalazło się również w systemie Windows Vista. Jeśli zainstalowałeś już odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające i chcesz pozbyć się komunikatów Centrum zabezpieczeń,możesz usunąć ten mechanizm z systemu.
Aby całkowicie usunąć Centrum zabezpieczeń: 1. Kliknij menu Start i w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz cmd.


 2. Naciśnij [Enter].


 3. We wierszu polecenia wpisz komendę cd C:\Windows\system32, gdzie C:\Windows to lokalizacja zawierając zainstalowany system. Naciśnij [Enter].


 4. By przejąć na własność odpowiednie pliki, wpisz kolejno następujące polecenia, zatwierdzając je przyciskiem [Enter]:

  - takeown /f wscsvc.dll

  - takeown /f wscapi.dll

  - takeown /f wscui.cpl 5. Otwórz menu Start i w pole Rozpocznij wyszukiwanie wpisz %systemroot%\system32, poczym naciśnij przycisk [Enter].


 6. Po otwarciu katalogu System32, znajdź w nim plik o nazwie wscsvc.dll.


 7. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Właściwości.


 8. W nowym oknie przejdź do zakładki Zabezpieczenia.


 9. W polu Nazwy grup lub użytkowników zaznacz Administratorzy, następnie kliknij przycisk Edytuj.


 10. Po otwarciu nowego okienka, ponownie w polu Nazwy grup lub użytkowników zaznacz Administratorzy i nadaj uprawnienia zezwalające na pełną kontrolę w polu Uprawnienia dla: Administratorzy.


 11. Powtórz operację nadawania uprawnień dla plików wscapi.dll oraz wscui.cpl.


 12. Zmień nazwy plików wscsvc.dll, wscapi.dll, wscui.cpl w katalogu system32 odpowiednio na wscsvc.bak, wscapi.bak, wscui.bak.


 13. Kliknij menu Start, wpisz services.msc, a następnie naciśnij [Enter].


 14. Na liście usług znajdź i dwukrotnie kliknij Centrum zabezpieczeń.


 15. W polu Typ uruchamiania wybierz Wyłączony.


 16. Kliknij przycisk OK i zamknij okno Usługi.


Rys. Przyznawanie pełnych uprawnień dostępu grupie Administratorzy