Gazeta.pl Next >  Biznes >  Służba Ochrony Państwa kusi etatami, ale nie zarobkami. Ile oferuje nowy BOR?

Służba Ochrony Państwa kusi etatami, ale nie zarobkami. Ile oferuje nowy BOR?

A A A
Biuro Ochrony Rządu (BOR)

Biuro Ochrony Rządu (BOR)

Służba Ochrony Państwa zastępuje BOR. Zmienia się nie tylko nazwa, ale również zakres uprawnień. Liczba funkcjonariuszy ma wzrosnąć z dwóch do trzech tysięcy. Wynagrodzenia zaczynają się od 1760 zł.

Zadaniem SOP jest nie tylko ochrona najważniejszych osób w państwie oraz obiektów, w których przebywają, ale również działania operacyjno-rozpoznawcze. Nowa formacja ma się skoncentrować na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom oraz atakom.

Gdy latem rząd przyjmował projekt ustawy o SOP, generał Tomasz Miłkowski, ówczesny szef BOR mówił, że "BOR jest niedoinwestowany sprzętowo i brakuje mu ludzi. W nowej formacji to wszystko ma się zmienić. Pracownicy będą także lepiej wynagradzani".

W 2017 r. średnie zarobki w BOR wynosiły 4,8 tys. zł brutto miesięcznie. Były funkcjonariusz formacji mówił w rozmowie z naTemat, że w 2015 roku zarobki nowo przyjętych funkcjonariuszy wahały się w przedziale 2-3 tys. zł na rękę. A jak ma być teraz?

.. ustawa o Służbie Ochrony Państwa

Podane kwoty przedstawiają pensję podstawową brutto, czyli bez dodatków. Zgodnie z ustawą podpisaną przez prezydenta 11 stycznia 2018 r., "wynagrodzenie funkcjonariusza składa się z uposażenia zasadniczego i dodatku specjalnego o charakterze stałym".

W ustawie czytamy, że funkcjonariusz otrzymuje dodatek specjalny, którego wysokość kształtuje się do 50 proc. uposażenia zasadniczego, jednak nie mniej niż 1 proc., i jest uzależniona od:

1) stopnia trudności, złożoności i sposobu realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza;

2) kwalifikacji zawodowych funkcjonariusza;

3) efektów pracy funkcjonariusza;

4) opinii służbowej poprzedzającej ustalenie wysokości dodatku specjalnego.

Wysokość dodatku specjalnego funkcjonariusza, który uzyskał opinię służbową zawierającą ogólną ocenę bardzo dobrą albo wzorową, nie może być niższa niż 5 proc. uposażenia zasadniczego.

Służbę w SOP może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej i gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej.

+++

Magdalena Kruszewska: Zarządzanie strachem podcina ludziom skrzydła i odbiera im kreatywność [NEXT TIME]

Polecamy
    • Carmageddon TDR 2000 Ten kultowy tytuł kojarzy chyba każdy gracz. Teraz GOG.com udostępnia go zupełnie za darmo
    • Hala lotniska w Modlinie Modlin i Ryanair mogą mieć problem. LOT właśnie złożył skargę do UOKiK
Komentarze (108)
Służba Ochrony Państwa kusi etatami, ale nie zarobkami. Ile oferuje nowy BOR?
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX