Płaca minimalna w 2019 roku ma pójść w górę o 117 zł. To wyraźna podwyżka, ale do rekordu brakuje

W przyszłym roku minimalne miesięczne wynagrodzenie ma wzrosnąć o 117 zł, do 2217 zł brutto - wyliczają Pracodawcy RP. Kwota podwyżki robi wrażenie, choć w ujęciu procentowym nie wygląda już tak imponująco.

Szykuje się wyraźna podwyżka płacy minimalnej

Szacunki pracodawców podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Pracownik na etacie miesięcznie miałby zarabiać nie mniej niż 2217 zł brutto, stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych ma wynosić 14,50 zł (w tym roku to 13,70 zł). Podwyżkę ma umożliwić mechanizm zapisany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Tak duży gwarantowany wzrost to skutek niedoszacowania inflacji w zeszłym roku - tłumaczy gazecie Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Jak wyliczają Pracodawcy RP, 117 zł to najmniejsza możliwa podwyżka, jaką może przyjąć rząd. Ale może też zdecydować się na większą. Tak było w przypadku tegorocznej płacy minimalnej. Zgodnie z przepisami musiała być podniesiona o minimum 50 zł, ostatecznie przyjęto podwyżkę od 100 zł i od stycznia tego roku płaca minimalna wzrosła z 2000 do 2100 zł brutto.

Pisaliśmy o tym tutaj: Budżet państwa na wzroście płacy minimalnej zarobi ponad miliard złotych. Pracownicy drugie tyle. Zapłacą firmy

Jak pisze "DGP", pracodawcy chcą, by w przyszłym roku wzrost był na tym minimalnym, ustawowym poziomie. Z kolei związkowcy podkreślają, że głównym celem jest, by płaca minimalna sięgnęła 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (teraz to 46,5 proc.). Więcej na ten temat ich argumentacji w artykule "Dziennika Gazety Prawnej". 

Do rekordu sporo brakuje

Rząd musi przedstawić swoją propozycję do 15 czerwca. Kwota podwyżki w złotych jest jedną z najwyższych w ostatnich latach. W 2008 roku pensja minimalna wzrosła o 190 zł, a w 2009 i 2017 o 150 zł. W ujęciu procentowym wygląda to znacznie skromniej - wzrost to prawie 5,6 proc. Więcej niż rok temu, kiedy było to 5 proc., ale w ostatnich latach mieliśmy znacznie mocniejsze wzrosty, z rekordowym ponad 20 proc. w 2008 roku.

Procentowy wzrost płacy minimalnej w ostatnich latachProcentowy wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach Gazeta.pl

Minimalna pensja przysługuje każdemu zatrudnionemu na umowie o pracę w pełnym wymiarze miesięcznym. Nie zależy od kwalifikacji, składników wynagrodzenia, czy systemu i czasu pracy. Od jej wysokości zależą też inne świadczenia. To m.in.: wysokość odprawy po zwolnieniu grupowym, która może wynosić maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za czas przestoju w firmie i podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Czytaj też: Za polską płacę minimalną można kupić więcej niż za grecką, czy portugalską. Najnowsze dane Eurostatu

+++

Maciej Panek: Byłem na dnie, gdy otworzyłem firmę posiadającą obecnie 3 tys. samochodów [NEXT TIME]

Więcej o:
Komentarze (77)
Płaca minimalna w 2019 roku ma pójść w górę o 117 zł. To wyraźna podwyżka, ale do rekordu brakuje
Zaloguj się
 • hotin

  Oceniono 15 razy -5

  Szwaby już są niezadowoleni, bo Polacy olali ich szparagi.Brawo PiS i gońmy zachodnie zarobki!

 • Mat Mad

  Oceniono 15 razy -5

  Brawo, brawo! Czyli zrównujmy zawody tak ważne jak np. nauczyciel, ratownik medyczny itp. z pracą np. w sklepie odzieżowym. Wyżej wymienieni są wyżej od pensji minimalnej o jakieś 300-400 zł brutto a teraz będą jeszcze bliżej najniższej krajowej.
  O aspekcie ekonomicznym podnoszenia co chwilę płacy minimalnej to nawet szkoda gadać.
  Oczywiście ZUS też pójdzie w górę.
  Ważne, że się kupi głosy tych co właśnie minimalną pensję zarabiają. Do tego 500 plus, 300 plus, czynsze plus i haj lajf.
  A ktoś kto coś tam więcej potrafi, wykształcił się wykonuje ważny i ciekawy zawód niech zap....ala na to wszystko.
  Odechciewa się już. Najpierw złodzieje i lizodupy unii z PO, a teraz socjaliści i cynicy z PiSu. Ten kraj to dramat.

 • egon_olssen

  Oceniono 7 razy -3

  Super...
  To teraz zwykły robol po 6 klasach podstawówki będzie zarabiał tyle samo, co pielęgniarka???

 • tenare

  Oceniono 5 razy -3

  W 2019 roku, przy utrzymaniu tego samego poziomu życia co teraz, można sobie odłożyć 117 zł na prywatny fundusz emerytalny. Oczywiście po odliczeniu należnych podatków i składek.

 • speedy13

  Oceniono 4 razy -2

  Dla porównania: kwota bazowa wynagrodzenia w Służbie Cywilnej (zamrożona od 2009) wynosi obecnie 1873 zł 84 gr.

 • justas32

  Oceniono 12 razy -2

  Ciemny lud i tak nie zrozumie że z podwyżkami płac wiążą się nieodłącznie podwyżki cen ...

 • kka69

  Oceniono 9 razy -1

  czyli znowu najgorszy sort pracowniczy dostanie podwyżkę za nic, a fachowcy usłyszą od szefów że dla nich już kasy nie wystarczyło...

 • melix

  Oceniono 7 razy -1

  PiS nas wykończy. Składka na ZuS na zabije. Z czego mamy to opłacać. Gospodarka i inwestycje stoją to najgorszy inwestecyjnie rok . Te misiewicze na sutych stanowiskach boja się podejmować decyzji inwestycyjnych.

 • gosia721

  Oceniono 3 razy -1

  nterpelacja nr 3565
  do ministra pracy i polityki społecznej
  w sprawie wyłączenia zasiłku pielęgnacyjnego z dochodu będącego podstawą do przyznania i naliczania wysokości zasiłku stałego
  Pani Minister! Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, z późn. zm.) zasiłek stały przysługuje:
  1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  Ustalając dochód dla osoby, która pobiera zasiłek stały, stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
  1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
  Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 (w brzmieniu obowiązującym od dnia 27.02.2007 r.) nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
  Do dochodu zaliczamy m.in.:
  - zasiłek rodzinny,
  - zasiłek pielęgnacyjny (...)
  Pani Minister, jest oczywistym, iż przytoczone przeze mnie przepisy stosują zasadę uwzględniania wszystkich dochodów, bez względu na ich pochodzenie, wprowadzając tylko nieliczne wyjątki. Zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie takiej konstrukcji dochodu wiąże się z wyrażoną w art. 2 ustawy o pomocy społecznej zasadą pomocniczości, zgodnie z którą rolą pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wiemy, że pomoc społeczna wkracza w sytuację osób i rodzin dopiero wtedy, gdy nie są one w stanie pokonać trudności życiowych własnym działaniem.
  Jednakże równocześnie ustawodawca przyznaje na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139 poz. 992, z 2006 r., ze zm.) zasiłek pielęgnacyjny w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
  Mamy tu więc do czynienia z sytuacją, gdy osoba pobierająca zasiłek stały i równocześnie uprawniona do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego z powodu niepełnosprawności fizycznej czy też psychicznej (niezawinionej) znajduje się z przyczyn oczywistych w trudnej sytuacji życiowej, niewiele jest w stanie zmienić własnym działaniem, a pomimo tego zostaje jej w praktyce zabrana kwota ww. zasiłku pielęgnacyjnego poprzez zaliczenie go do dochodu przy przyznawaniu zasiłku stałego i w konsekwencji odpowiednim obniżeniu kwoty zasiłku stałego).

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX