Rząd PiS z absolutorium. Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2017 rok

Sejm udzielił Radzie Ministrów absolutorium i przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
Deficyt budżetu państwa wyniósł 25,4 mld zł i był o 20,8 mld zł mniejszy niż w 2016 r. W porównaniu do 2016 r. wpływy podatkowe wzrosły o ponad 40 mld z

- czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2017 r. w wysokości 350,4 mld zł i były wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 7,7 proc.

Na wyższe niż przewidywane w ustawie wykonanie dochodów wpłynęło przede wszystkim większe zrealizowanie wpływów z podatków, co było efektem podjętych przez administrację skarbową działań uszczelniających system podatkowy oraz lepszej niż pierwotnie planowano sytuacji makroekonomicznej

- napisano w materiale.

Resort podkreślił, że w 2017 r. poprawie uległa sytuacja finansów publicznych. Zrealizowany został cel utrzymania stabilności  przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego, który jest zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Relacja deficytu sektora general government do PKB uległa poprawie o 0,6 pkt procentowego z -2,3 proc. do -1,7 proc.

Z wielu względów był to bardzo dobry budżet. W 2017 r. znaczącej poprawie uległa sytuacja finansów publicznych. Zrealizowany został cel utrzymania stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego, który jest zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Istotna w kontekście zeszłorocznego budżetu jest także znacząca w odniesieniu do założeń redukcja deficytu budżetowego, zmniejszenie o 3,4 mld zł państwowego długu publicznego, wysoki wzrost PKB oraz poprawiająca się sytuacja na rynku pracy

- powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska.

Wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2017 r. w wysokości 375, 8 mld zł i były niższe o 9 mld zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 2,3 proc. Niższe niż planowano w ustawie budżetowej wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także środków w zakresie dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących.

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 25,4 mld zł. W stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2017 r. nieprzekraczalnego poziomu 59,3 mld zł i był on niższy o 34 mld zł, tj. o 57,3 proc., podkreślił też resort.

W roku 2017 wpływy podatkowe budżetu wzrosły o ponad 40 mld zł, w tym wpływy z VAT – 30 mld zł. To wzrost o 15,4 proc. w porównaniu do 2016 r.

Rok 2017 był pierwszym rokiem z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych (nie licząc 2014 r., w którym spadek długu wynikał z umorzenia obligacji przekazanych przez OFE do ZUS w ramach reformy systemu emerytalnego).

Państwowy dług publiczny był o 3,4 mld zł niższy wobec końca 2016 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE)  zmniejszył się o 3,2 mld zł.

Morawski: "Teraz rozwijamy się w tempie 5 proc., ale to jest nie do utrzymania. Choćby dlatego, że w Polsce zabraknie pracowników"

Więcej o:
Komentarze (6)
Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2017 rok
Zaloguj się
 • leszekkrzysztof

  Oceniono 3 razy 1

  ant-ogłupianie
  Nie dodano z jakiego powodu obniżył się dług w walucie ojczystej, ani też, że deficyt sektora rządowego wyniósł 3,8%(!) PKB. Został zrównoważony nadwyżką sektora zabezpieczeń społecznych 2%, generującą zobowiązania w przyszłości, oraz sektora samorządowego 0,01%. Takie wyniki w przypadku dynamiki PKB 4,5% w cenach stałych i 6,6% nominalnie są KATASTROFĄ! Kontynuacja doprowadzi do wariantu - spowodować kryzys i wystąpić o pomoc do UE - głoszonego wcześniej w MF.

 • f1909

  Oceniono 2 razy -2

  A pamiętacie ile to było krzyku w Parlamencie o ten budżet ? -- Targowica darła mordy że się nie da spiąć etc ! -- Tych głąbów TVP powinien pokazywać codziennie przed najbliższymi wyborami żeby pokazać Polakom z kim mogą mieć ewentualnie do czynienia !

 • rodziu81

  Oceniono 5 razy -3

  "Rok 2017 był pierwszym rokiem z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych (nie licząc 2014 r., w którym spadek długu wynikał z umorzenia obligacji przekazanych przez OFE do ZUS w ramach reformy systemu emerytalnego).

  Państwowy dług publiczny był o 3,4 mld zł niższy wobec końca 2016 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE)  zmniejszył się o 3,2 mld zł."

  A jak to mowil Vincent: "piniędzyyy nie ma i nie bedzie" :) Pierwszy raz po 1989r zadluzenie Skarbu Panstwa spadlo, a miala byc ruina. I gdzie teraz informacje ze PiS zadluza nas bardziej anizeli PO?

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX