Niespodziewany wniosek o podwyżkę stóp proc. padł na posiedzeniu RPP. Pierwszy od 2012 r.

Podczas ostatniego, listopadowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, pojawił się wniosek o podwyżkę stóp procentowych - podał NBP. Wniosek został odrzucony, ale ciekawe jest to, że RPP dyskutowała o tym pierwszy raz od sześciu lat.

Podczas listopadowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach, wynika z raportu po posiedzeniu, czyli tak zwanych "minutes", opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

RPP mówi o stabilizacji stóp procentowych

"Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, prawdopodobna jest także stabilizacja stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Członkowie ci wskazywali, że przemawia za tym ograniczone ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego przy prawdopodobnym osłabieniu koniunktury w gospodarce światowej i polskiej" - czytamy w "minutes". 

W opinii części członków RPP, dynamika kredytu dla sektora niefinansowego jest nadal umiarkowana i nie tworzy nadmiernej presji inflacyjnej, a oddziaływanie w kierunku jej ograniczenia może dodatkowo osłabić dynamikę aktywności gospodarczej.

"W opinii części członków Rady, jeśli napływające dane wskazywałyby na istotny wzrost inflacji w 2019 r., a kolejne projekcje sygnalizowałyby utrzymywanie się inflacji powyżej celu nawet po wygaśnięciu szoków podażowych, wówczas uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach" - podano także.

Był wniosek o podwyżkę stóp

Ich zdaniem, ocena zasadności podwyższenia stóp procentowych powinna w szczególności uwzględniać skalę i trwałość przełożenia się wyższych cen energii na dynamikę pozostałych cen oraz oczekiwania inflacyjne, a także kształtowanie się koniunktury oraz sytuacji na rynku pracy w kolejnych kwartałach.

"Podniesiono argument, że za podwyższeniem stóp procentowych już na bieżącym posiedzeniu przemawia rewizja w górę prognoz inflacji na najbliższy rok, zwiększająca ryzyko utrzymania się inflacji powyżej 2,5 proc. w dłuższym okresie" - czytamy dalej.

"Pojawiła się także opinia, że w razie hipotetycznego załamania się aktywności gospodarczej, połączonego z wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw, w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych lub zastosowania niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej" - czytamy dalej. 

"Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o podwyższenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty" - podano również.

Jak przypomina PKO BP, ostatni raz Rada Polityki Pieniężnej głosowała nad wnioskiem o podwyżkę stóp procentowych półtora roku temu, w maju 2012 r. Według ekonomistów tego banku, "stabilizacja stóp NBP w co najmniej do końca 2019 jest wciąż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem".

Ostatecznie, w listopadzie RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

Więcej o:
Komentarze (64)
Niespodziewany wniosek o podwyżkę stóp procentowych na posiedzeniu RPP. Pierwszy od 2012 r.
Zaloguj się
 • kemor234

  Oceniono 31 razy 23

  Stopę życiową podnieście. Ale wszystkim.
  Póki co, to zdecydowanie lepiej żyje się tylko aparatczykom PIS i ich rodzinom ...

 • luzuj

  Oceniono 24 razy 22

  Podwyżka stóp procentowych była potrzebna już dwa lata temu. Efektem tego zaniechania jest wzrost dostępności kredytów hipotecznych co w połączeniu ze słabym oprocentowaniem lokat i spowodowało wzrost cen nieruchomości, które w znacznej mierze są kupowane na cele inwestycyjne. Do tego wzrost zadłużania się gospodarstw domowych wynikający z taniego kredytu konsumpcyjnego. Niestety za chwilę odbije nam się to czkawką, bo w przypadku dekoniunktury, która i tak nadejdzie państwo straci instrument w postaci oddziaływania stopami procentowymi. Niestety niezależność RPP jest wątpliwa a podstawowym jej celem jest utrzymanie niskich kosztów obsługi długu publicznego, Czasy wzrostu zostały przejedzone, orkiestra gra i bal na Tytaniku trwa .

 • g.lesio

  Oceniono 18 razy 14

  Cytuję:
  Jak przypomina PKO BP, ostatni raz Rada Polityki Pieniężnej głosowała nad wnioskiem o podwyżkę stóp procentowych półtora roku temu, w maju 2012 r

  Ciekawe.
  Czyżby podano czas wg roku marsjańskiego?

 • jokemaker

  Oceniono 14 razy 12

  Jeśli ktoś ma interes w wyższych stopach procentowych to da się załatwić. Wystarczy zatrudnić rekomendowanego prawnika - szczegóły w KNF lub u prezesa NBP.

 • glencok

  Oceniono 18 razy 12

  czy te dziady co ta m siedzą nie rozumieją że muszą wyprzedzać aktualną sytuację gospodarczą i że mając w perspektywie ochłodzenie gospodarcze, a może nawet kolejny kryzys już powinni powoli podwyższać stopy? Wiedzą ale mają partyjny przykaz żeby nie odcinać suwerena od kredytów bo konsumpcja to jedyne co ciągnie wzrost gospodarczy w bananowej republice pisu.

 • za_miske_ryzu

  Oceniono 13 razy 11

  Dopoki Glapinski jest szefem NBP, podwyzek stop procentowych nie bedzie. Przynajmniej do wyborow 2019

 • rozterka47

  Oceniono 9 razy 9

  Ciekawe jaki oni maja koszyk do liczenia inflacji , bo mnie w praktyce wychodzi zupełnie cos innego .

 • justas32

  Oceniono 13 razy 9

  Olejcie jakieś stopy ! Rozdajcie wszystkie pieniądze z NBP ludziom - to może znów PiS wygra wybory ...

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX