Koniec użytkowania wieczystego, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę. I jeszcze trzy inne

Prezydent Andrzej Duda podpisał cztery ustawy. Chodzi o nowelizację ustawy o Radzie Ministrów, nowelizację kodeksu wyborczego oraz o gospodarce nieruchomościami i przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Prezydent podpisał też nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Celem nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów jest umożliwienie premierowi przyznawania osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. 

Równe bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego

Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ma na celu zrównanie stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa. Dotyczy to sytuacji gdy bonifikata udzielana za przekształcenie gruntu stanowiącego własność samorządu jest wyższa niż przysługująca za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Przykładowo, chodzi o to, że jeśli np. władze samorządowe podejmą decyzję o bonifikacie za opłatę jednorazową w związku z przekształceniem na poziomie wyższym niż 60 proc., to automatycznie do jej wysokości dostosuje się wojewoda, który zarządza gruntami Skarbu Państwa. 

Szacuje się, że w Polsce jest 2,5 miliona domów i mieszkań w Polsce, których dotyczy ustawa. Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj

Czytaj więcej: Koniec użytkowania wieczystego. Teraz będzie można zaoszczędzić tysiące złotych

Nowelizacja kodeksu wyborczego

Skutkiem nowelizacji kodeksu wyborczego jest to, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Nowelizacja przywraca też jedną komisję wyborczą we wszystkich wyborach, z wyjątkiem wyborów samorządowych.

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce modyfikuje aktualnie obowiązującą regułę, zgodnie z którą od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rektora uczelni do dnia wyboru albo powołania rektora, obowiązki rektora pełni najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora.

W myśl noweli, obowiązki rektora w takiej sytuacji będzie pełniła osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku jeżeli statut jej nie wskaże - najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora.

Wszystkie te ustawy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej o:
Komentarze (53)
Koniec użytkowania wieczystego, prezydent Duda podpisał ustawę. I jeszcze trzy inne
Zaloguj się
 • arfer

  0

  Wariant "likwidacji" CZĘŚCI UW jest najgłupszym z tych, które były rozważane w przypadku ostatnich 20 lat. Dlaczego UW na budynkach mieszkalnych i lokalach jest przekształcone, a - działkę dalej - niezabudowaną lub z domem w trakcie budowy - już nie ? Chaos, chaos i jeszcze raz chaos.

 • jolantasobik

  0

  PODATKU KATASTRALNEGO NIE WPROWADZĄ BO ONI I ICH RODZINY BY GO PŁACILI.

 • jabbaryt

  0

  lemingi krytykować trochę mocniej. Za co się wam płaci.

 • jurii.sachar

  Oceniono 4 razy -2

  kolejne trafne ustawy podpisane przez Pana Prezydenta. Widać że Pan Prezydent pracuje, a nie tylko pierdzi w stołek tak jak Komorowski.... Do przodu Panie Prezydencie, choć tutaj psy lewacko-PObolszewickie szczekają, nasza karawana idzie dalej...

 • lubicz56

  Oceniono 2 razy 0

  Robote na luty wykonal, moze wracać na narty.

 • verdura2763

  Oceniono 3 razy 1

  A kiedy napiszecie że pędzel czegoś nie podpisał?

 • pulkol

  0

  Jaż sztyry ustawy jednego dnia, a to sie zmenczył chłopina

 • odowk

  0

  Długopis trzeba zamienić na cienkopis, tak będzie bardziej elegancko.

 • koles751

  Oceniono 2 razy 2

  Myślał dudopis, że to rachunek za skipassa więc podpisał.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX