Nowe prawo zamówień publicznych od 2021 r. Ma być lepiej, a nie taniej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowe prawo zamówień publicznych. Nowelizowana ustawa ma w zamyśle lepiej chronić prawa wykonawców i podwykonawców, czy zwiększyć liczbę firm startujących w przetargach, w tym małych oraz średnich. Co ważne, ma zakończyć popularną w Polsce praktykę kierowania się przez podmioty publiczne najniższą ceną przy wyborze ofert.

Nowe przepisy wejdą w życie od początku 2021 r. Wprowadzają zasadę efektywności, według której zamawiający mają brać pod uwagę nie tylko cenę, ale również jakość towarów i usług oraz ich znaczenie dla środowiska. Podmioty publiczne będą miały obowiązek dokonania analizy swoich potrzeb i możliwych rozwiązań na rynku przed dużymi inwestycjami. Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz, uważa, że pozwoli to mniejszym firmom wystartować w przetargach i konkurować z większymi podmiotami jakością, a nie niską ceną.

Zmiany w przepisach o zamówieniach publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych zakłada, że umowy z podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne niż te z wykonawcami, w takich kwestiach jak chociażby kary umowne, płatności, czy waloryzacja. Ustawa wprowadza ponadto obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki przy zawieraniu długoterminowych umów. Obniża też maksymalną wysokość wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę.
Ustawa nakazuje zawarcie w umowie mechanizmów zabezpieczających wykonawców przed konsekwencjami wzrostu cen materiałów budowlanych.

Co to znaczy? Wraz z podwyżką kosztów wzrośnie ich wynagrodzenie. Natomiast, jeśli ceny mocno spadną, firmy także podzielą się zyskiem z zamawiającym. Przy zamówieniach poniżej tzw. progów unijnych będą stosowane uproszczone procedury.

Zamówienia publiczne w Polsce

Zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publicznego w krajowej gospodarce. Szczególne znaczenie, m.in. ze względu na czas realizacji oraz sumy kontraktów, mają dla firm z branży budowlanej. W ten sposób towary, usługi i roboty budowlane zamawia w Polsce prawie 34 tysiące podmiotów. Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wartość wszystkich zamówień udzielanych w ramach zamówień publicznych w 2018 r. wyniosła około 202 miliardy złotych, czyli ok. 9,55 proc. PKB.

Więcej o:
Komentarze (28)
Nowe prawo zamówień publicznych od 2021 r. Prezydent Duda podpisał nowelizację ustawy
Zaloguj się
 • goetterdaemmerung_2015

  Oceniono 8 razy 4

  Ustawę poprawiają ci, którzy są zainteresowani tym, by ustawa była jak najmniej dostępna. Grupa cwaniaków żerująca na tym, że pzp od wielu lat jest coraz bardziej zawiłe, skomplikowane i niejednoznaczne. Nic dziwnego, że co kilka lat ustawa jest poprawiana - tzn. wywracana jest do góry nogami, by potrzeba było nowych interpretacji, wyjaśnień, regulacji.

  W ten sposób stworzono chorego potworka, wynaturzenie, z którego na zachodzie Europy (także podlegającemu prawu unijnemu) się tylko śmieją. Koszty obsługi zamówień są absolutnie absurdalne (po stronie wykonawców i zamawiających) podobnie jak patologiczne sytuacje wywołane tym prawem.

 • tumaxer

  Oceniono 2 razy 2

  Jedynym celem tej zmiany jest właśnie to "zakończenie popularnej w Polsce praktyki kierowania się przez podmioty publiczne najniższą ceną przy wyborze ofert". Po prostu chodzi o to, że szwagier prezydenta ze swoją firmą budowlaną wolałby dostać od rządu tak ze 300% obecnej ceny za tą samą robotę.

 • sverir

  Oceniono 2 razy 2

  Powszechną praktykę kierowania się wyłącznie ceną zakończyła nowelizacja z 2016 roku (a poważny wyłom zrobiła nowelizacja z 2014 roku), kiedy wprowadzono zasadę, że cena jako wyłączne kryterium lub kryterium przekraczające 60% może się odnosić do zamówień, w których jest ustalony standard jakościowy. Ta "nowelizowana ustawa" (a tak naprawdę zupełnie nowa) nie wprowadza jakiegoś wyjątkowego założenia w tej sprawie, poza napisaniem wprost, że co do zasady zamawiający publiczni nie mogą stosować takich kryteriów, ale w drodze wyjątku jednak mogą.

 • threemen

  Oceniono 4 razy 2

  Ma zapewnić rozwój nowej elity czyli pisowskiej nomenklatury.

 • pat1952

  Oceniono 2 razy 2

  Jakoś od lat nie spotkałem tanich materiałów budowlanych. Ich ceny rosną non stop.

 • andyjak

  Oceniono 4 razy 2

  a czeo on nie podpisał?

 • okulele99

  Oceniono 2 razy 2

  tak tak a potem będzie dopisek że te parametry nie są obowiązkowe i zamawiający może je stosować wedle woli i uznania. czy jakoś tak.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX