Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Banknoty euro, dolary i frank szwajcarski

Banknoty euro, dolary i frank szwajcarski (BARTOSZ BOBKOWSKI)

Podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli

Podatek dochodowy od osób fizycznych (z ang. Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) to bezpośredni podatek, który obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dokumentem regulującym wszelkie kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, która oczywiście wielokrotnie była już modyfikowana od czasu jej uchwalenia.

Ustawa definiuje kim jest podatnik- każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Co więcej, ciąży na nich nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli obowiązek podatkowy w Polsce od całości uzyskanych dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (osoba musi posiadać w Polsce centrum interesów lub przebywać na jej terytorium dłużej niż 183 dni w roku). Ustawa wskazuje też sposoby rozliczania się małżonków. Dokument wskazuje przedmiot opodatkowania (suma wszystkich dochodów osoby fizycznej).

Ważnym punktem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wskazanie jakie źródła dochodu kwalifikują podatnika jako podlegającego podatkowi od osób fizycznych. Są to między innymi:

  • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, działalność wykonywana osobiście,
  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • działy specjalne produkcji rolnej,najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
  • działalność prowadzona przez zagraniczne spółki kontrolowane.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdziemy również wskazanie kosztów uzyskania przychodów, sposób obliczania podatku, spis zeznań podatkowych, czyli formularzy PIT.

Zobacz także
  • Część kobiet po urlopie macierzyńskim decyduje się na urlop wychowawczy Urlop Rodzicielski 2016
  • Większość Polaków popiera wydłużenie urlopów rodzicielskich Urlop Tacierzyński 2016
  • Po raz 44 studenci prawa i administracji uczestniczyli w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym. Lubelscy żacy organizują go nieprzerwanie od 1973 roku. Obecnie jest to jedna z najstarszych imprez tego typu w całej Polsce. Idea zabawy jest prosta. Jej uczestnicy ubierając się w togi wcielają się w jedną ze stron procesu toczącego się przed sądem pierwszej instancji. - To bardzo ważny element każdego procesu, który stanowi ostatni dzwonek, aby przekonać do siebie skład sędziowski - mówi prof. Ireneusz Nowikowski z Instytutu Prawa Karnego UMCS oraz przewodniczący jury, oceniającego uczestników konkursu. W wydarzeniu mógł wziąć każdy student Wydziału Prawa i Administracji UMCS. W tym roku wzięło w nim udział ośmiu żaków, którzy mowy końcowe wygłosili w czterech sprawach na podstawie kazusów zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Studenci otrzymali je pięć dni przed swoim wystąpieniem. - Bardzo się stresowałem, ale myślę, że przygotowałem się dość dobrze - mówił Arkadiusz Bartnicki, student IV roku prawa UMCS, jeden z uczestników konkursu. 
Każde wystąpienie oceniało jury złożone z  przedstawiciele lubelskich instytucji wymiaru sprawiedliwości, samorządów prawniczych oraz pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Oceniane były m.in. argumentacja, logika uzasadnienia, retoryka, kultura języka oraz ogólne wrażenie. Zdaniem organizatorów udział w wydarzeniu pozwala studentom rozwinąć przydatne umiejętności publicznego przemawiania i autoprezentacji. Na koniec wyniki: 1. miejsce Kamil Durnaś - IV rok prawa, 2. miejsce Izabela Kalisz - IV rok prawa, 3. miejsce Mateusz Cieliński - IV rok prawa


Podatek PCC 2016
Skomentuj:
USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najnowsze informacje