Podatek od spadku

Po raz 44 studenci prawa i administracji uczestniczyli w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym. Lubelscy żacy organizują go nieprzerwanie od 1973 roku. Obecnie jest to jedna z najstarszych imprez tego typu w całej Polsce. Idea zabawy jest prosta. Jej uczestnicy ubierając się w togi wcielają się w jedną ze stron procesu toczącego się przed sądem pierwszej instancji. - To bardzo ważny element każdego procesu, który stanowi ostatni dzwonek, aby przekonać do siebie skład sędziowski - mówi prof. Ireneusz Nowikowski z Instytutu Prawa Karnego UMCS oraz przewodniczący jury, oceniającego uczestników konkursu. W wydarzeniu mógł wziąć każdy student Wydziału Prawa i Administracji UMCS. W tym roku wzięło w nim udział ośmiu żaków, którzy mowy końcowe wygłosili w czterech sprawach na podstawie kazusów zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Studenci otrzymali je pięć dni przed swoim wystąpieniem. - Bardzo się stresowałem, ale myślę, że przygotowałem się dość dobrze - mówił Arkadiusz Bartnicki, student IV roku prawa UMCS, jeden z uczestników konkursu. 
Każde wystąpienie oceniało jury złożone z  przedstawiciele lubelskich instytucji wymiaru sprawiedliwości, samorządów prawniczych oraz pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Oceniane były m.in. argumentacja, logika uzasadnienia, retoryka, kultura języka oraz ogólne wrażenie. Zdaniem organizatorów udział w wydarzeniu pozwala studentom rozwinąć przydatne umiejętności publicznego przemawiania i autoprezentacji. Na koniec wyniki: 1. miejsce Kamil Durnaś - IV rok prawa, 2. miejsce Izabela Kalisz - IV rok prawa, 3. miejsce Mateusz Cieliński - IV rok prawa

Po raz 44 studenci prawa i administracji uczestniczyli w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym. Lubelscy żacy organizują go nieprzerwanie od 1973 roku. Obecnie jest to jedna z najstarszych imprez tego typu w całej Polsce. Idea zabawy jest prosta. Jej uczestnicy ubierając się w togi... (JAKUB ORZECHOWSKI)

Spadek - informacje podstawowe

Spadkiem określamy zwykle majątek, który przekazywany jest przez jedną osobę drugiej i wchodzi w życie w chwili śmierci osoby przekazującej. By temat ująć szerzej należy jednak użyć słowa "spuścizna", gdyż przekazywane dobra wiążą się często z innymi zależnościami: prawami, ale też obowiązkami przekazywanymi na drodze dziedziczenia. W skład spadku wejść mogą posiadane przez daną osobę rzeczy, dobra pieniężne, jak i zobowiązania wobec osób trzecich, np. długi.

Prawa i obowiązki związane ze spadkiem

Do obowiązków przekazywanych ze spadkiem zalicza się wszystkie zobowiązania majątkowe, również długi spadkowe i pasywa spadku. Nie można odziedziczyć alimentów. Można za to odziedziczyć dług alimentacyjny. Jeśli zatem denat przez lata nie płacił alimentów, a był do tego zobowiązany przez państwo, to spadkobierca przyjmując spadek, przyjmuje takowy dług na siebie.

Odrzucenie spadku

W polskim prawie istnieje możliwość odrzucenia spadku, jeśli na przykład jest on mało opłacalny w relacji wartość - długi. Prawo to reguluje Kodeks Cywilny. Spadek można odrzucić jednak dopiero po śmierci danej osoby, koniecznie w obecności notariusza lub przed sądem. Jeśli jednak niezainteresowany spadkiem chciałby dopełnić formalności jak najszybciej, może skorzystać ze zrzeczenia się dziedziczenia. Oczywiście również poprzez notariusza. Zasada dziedziczenia odbywa się w linii prostej względem zstępnych, a zatem jeśli my odrzucimy spadek, automatycznie przejdzie on na nasze rodzeństwo, później zaś na dzieci. Dlatego bezpieczną opcją jest zrzeczenie się dziedziczenia (lub odrzucenie spadku) przez wszystkie osoby, na które spadek przechodzi.

Kto i kiedy płaci podatek od spadku?

Do uiszczenia zapłaty obowiązane są osoby fizyczne, które dostały spadek, w przypadku gdy jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie potwierdzenia notarialnego lub sądowego.

Do jakiej kwoty nie płacimy podatku od spadku?

O tym jak wysoki będzie podatek od spadku, zależy oczywiście wartość samego spadku, ale też fakt, do jakiej grupy podatkowej należy dziedziczący. W Polsce funkcjonują trzy grupy podatkowe. Do pierwszej z nich zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Druga grupa podatkowa zawiera zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Do trzeciej zalicza się wszystkich pozostałych.

Podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze spadku o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi:

  • 9637 zł dla osób należących do I grupy podatkowej,
  • 7276 zł dla osób należących do II grupy podatkowej,
  • 4902 zł - dla osób należących do III grupy podatkowej.
Zobacz także
  • Wynagrodzenie ma płeć. Równouprawnienie to ciągle fikcja Wynagrodzenie Zasadnicze
  • Przeciętne wynagrodzenie 2016
  • Kody ZUS 2016
Skomentuj:
Podatek od spadku
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane

Najnowsze informacje