Ekwiwalent za Urlop 2016

Waga równoramienna z Bolkowa, 2 poł. XVII w.

Waga równoramienna z Bolkowa, 2 poł. XVII w. (Fot. Arkadiusz Podstawka)

Ekwiwalent za urlop - najważniejsze informacje

Ekwiwalent za urlop jest to inaczej równowartość pieniężna niewykorzystanego urlopu, która należy się pracownikowi. Otrzymanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop jest możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest spowodowane wygaśnięciem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem, a strony nie planują podpisania kolejnego stosunku pracy. W czasie trwania umowy o pracę urlop wypoczynkowy musi być w całości wykorzystany lub przeniesiony na kolejny rok.

Wyliczenie ekwiwalentu za urlop

Aby obliczyć należny ekwiwalent za urlop należy zastosować współczynnik ekwiwalentu ustalany na każdy rok kalendarzowy oddzielnie. Współczynnik ekwiwalentu na rok 2016 wynosi 20,67 lub 21,00 dla pracownika pełnoetatowego. Dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu 15,50 lub 15,75, dla pracownika zatrudnionego na pół etatu 10,34 lub 10,50, dla pracownika zatrudnionego 1/3 etatu 6,89 lub 7, natomiast dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu.

Skąd bierze się współczynnik ekwiwalentu? Od liczby dni w roku niedziele, wolne soboty oraz dziewięć dni świątecznych w inne dni niż niedziela i dzieli się wynik przez dwanaście miesięcy (366 dni w roku - 52 niedziele - 53 soboty - 13 dni świątecznych = 248; 248:12=20,67).

Przy znajomości ekwiwalentu, należy wyliczyć wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego pracownikowi za jeden dzień urlopu. Aby to zrobić, należy podzielić sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy, czyli [podstawa ekwiwalentu] : 20,67 = [ekwiwalent dzienny]; [ekwiwalent dzienny] : 8 godzin (liczba godzin przepracowywanych dziennie) = [ekwiwalent za jedną godzinę urlopu] i na koniec [ekwiwalent za jedną godzinę urlopu] x [ilość godzin niewykorzystanego urlopu] = należny ekwiwalent za urlop. Wynik jest kwotą brutto.

Kalkulator ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Aby szybko i sprawnie obliczyć należny ekwiwalent za urlop wypoczynkowy można również skorzystać z kalkulatora ekwiwalentu za urlop, który dostępny jest na stronach internetowych.

Zobacz także
  • Waga równoramienna z Bolkowa, 2 poł. XVII w. Ekwiwalent za Urlop 2016
  • Ta kluczowa drogowa inwestycja rozpoczęła się jeszcze zimą. Prace zakładają przede wszystkim budowę dwóch estakad, którymi będzie biegła trasa W-Z. Pod nimi powstanie rondo łączące ul. Sikorskiego i ul. Ducha, która docelowo stanie się drogą wojewódzką. Wzdłuż niej pobiegnie nowa ulica serwisowa. Wyremontowana będzie też ul. Północna. Radosław Chełmieniewicz, kierownik budowy z firmy Skanska zapewnia, że do tej pory przebudowano już większość sieci podziemnych. - Wykonaliśmy już kanalizacje deszczowe, sanitarne, sieci teletechniczne, energetyczne i gazociąg. Wybudowaliśmy ok. 30 km samych światłowodów. Obecnie powstaje nasyp prowadzący do dwóch estakad biegnących nad rondem. W najwyższym punkcie będą miały ok. 7 metrów wysokości, a na każdej z nich będą po dwa pasy ruchu - mówi kierownik. 
Pod estakadami powstanie rondo, które połączy ul. Sikorskiego i Ducha. Stamtąd dojedziemy na Sławin oraz do północnej obwodnicy Lublina. W miejscu, w którym Ducha krzyżować się będzie z Północną w pierwotnej wersji planowano powstanie ronda. Będzie jednak skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. 
- Chcielibyśmy, żeby do końca roku kierowcy pojechali ul. Ducha i Północną. Jeszcze na jesieni przełożymy ruch na północną część al. Solidarności, a na drugiej nitce prace rozpoczniemy od rozebrania całej konstrukcji jezdni, wykonania pozostałych sieci podziemnych i wzmocnienia podłoża palami - dodaje Chełmieniewicz. Pozostanie jeszcze do przebudowy al. Sikorskiego, która realizowana będzie etapami. Inwestycja ma być gotowa w październiku przyszłego roku.  Koszt całej przebudowy wynosi ponad 70 mln zł. Koszty Pośrednie
  • Podatek CIT 2016
Skomentuj:
Ekwiwalent za Urlop 2016
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najnowsze informacje