Nowa Telefonia ukarana. Operator pobierał dodatkowe opłaty, utrudniał reklamacje i zerwanie umowy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał Nową Telefonię za nakładanie na abonentów spóźniających się z płatnościami dodatkowych opłat, utrudnianie rozwiązania umowy i wręczanie nieczytelnych regulaminów. Kara: 6 tys. zł. Wyższa doprowadziłaby do upadłości operatora.
Nowa Telefonia to alternatywny operator telekomunikacyjny, który kieruje ofertę do klientów indywidualnych w całej Polsce. Postępowanie UOKiK zostało wszczęte w styczniu 2014 r. Wątpliwości wzbudziły umowy, cenniki i regulaminy stosowane przez spółkę. Urząd zakwestionował zastrzeganie przez operatora możliwości jednostronnego rozwiązania umowy zawartej na czas określony, zawierając taki kontrakt bowiem, klient ma prawo oczekiwać, że jego warunki będą obowiązywały do końca uzgodnionego okresu.

UOKiK stwierdził również, że Nowa Telefonia nie przestrzegała prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z którym pierwsza umowa konsumenta z danym operatorem nie powinna być zawierana na dłużej niż 24 miesiące. Spółka natomiast zawierała z nowymi klientami umowy na 36 miesięcy.

Kolejna zakwestionowana przez UOKiK praktyka dotyczyła wysokości opłat windykacyjnych. Zgodnie z prawem powinny one odzwierciedlać realne koszty wezwań kierowanych do konsumenta. Tymczasem postępowanie wykazało, że za każde wezwanie do zapłaty klient Nowej Telefonii miał zapłacić 10 zł. Urząd ocenił, że opłaty te przewyższały rzeczywiste wydatki spółki związane z monitami.

Kary za rozwiązanie umowy

Przedsiębiorca nie umieścił również w regulaminie postanowień uznających prawo klientów do zwrotu pieniędzy za przerwy w świadczeniu. Zbyt wysokie koszty groziły też konsumentom, którzy chcieli rozwiązać umowę na czas określony przed zakończeniem terminu jej obowiązywania. Nowa Telefonia zastrzegała w takich wypadkach prawo do żądania od konsumentów nie tylko zwrotu ulgi przyznanej przy podpisywaniu kontraktu, lecz także wniesienia kary umownej. Zdaniem UOKiK przedsiębiorca powinien ograniczyć swoje roszczenia jedynie do wysokości zarobków utraconych w związku z zerwaniem umowy.

Postępowanie potwierdziło także, że klienci Nowej Telefonii otrzymywali nieczytelny regulamin pisany małą, niebieską czcionką i nie byli informowani o opłacie aktywacyjnej doliczanej do pierwszej faktury.

UOKiK nakazał firmie zaniechanie stosowania niedozwolonych praktyk i nałożył na nią karę finansową w wysokości ponad 6 tys zł. Została ona obniżona, ponieważ w trakcie postępowania spółka złożyła wniosek, w którym wskazała, że nałożenie wyższej kary zmusiłoby ją do ogłoszenia upadłości. Decyzja jest nieprawomocna, Nowej Telefonii przysługuje odwołanie do sądu.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

POLUB NAS


Więcej o: