Odszkodowanie za śmierć podczas uprawiania ryzykownych sportów? Wypłacali, kiedy chcieli. Zapłacą 190 tys. kary

Generali Życie odmawiało wypłaty odszkodowania, jeżeli śmierć ubezpieczonego miała związek z uczestniczeniem w ?zajęciach sportowych o ryzykownym charakterze?. Firma nie określiła jednak, o jakie dokładnie sporty chodzi.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Generali ma w ofercie m.in. indywidualne konta emerytalne (IKE) powiązane z ubezpieczeniem na życie. UOKiK przyjrzał się stosowanym przez firmę umowom i znalazł niezgodne z prawem postanowienia.

Zastrzeżenia wzbudziło m.in. odmawianie wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy śmierć ubezpieczonego miała związek z jego uczestnictwem w "zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze" bez dokładnego określenia tych zajęć. Ubezpieczyciel zastrzegał sobie więc całkowitą dowolność w ustaleniu sytuacji, jakie zwalniają go z odpowiedzialności. Jednocześnie klienci nie mogli ustalić, w jakich okolicznościach przysługuje im wypłata środków z polisy.

UOKiK zakwestionował też postanowienie, zgodnie z którym kwota wypłacanych świadczeń mogła zostać zmniejszona, jeżeli klient w ciągu 60 dni nie powiadomił TUnŻ Generali o tym, że osiągnął już wiek emerytalny. Zgodnie z prawem ubezpieczyciel ma prawo zastrzec zmniejszenie wysokości świadczeń tylko wtedy, gdy spóźnione powiadomienie wynika z umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego i jeżeli przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia.

Praktyka Generali sprawiała, że emeryci mogli być pozbawieni części świadczeń, gdy opóźnienie w powiadomieniu nie wynikało z ich winy, a było spowodowane np. długotrwałym pobytem w szpitalu. UOKiK nałożył na TUnŻ Generali karę w wysokości 188 tys. 386 zł. Spółka zaniechała już stosowania kwestionowanych praktyk. Decyzja jest prawomocna.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

POLUB NAS


Więcej o:
Skomentuj:
Odszkodowanie za śmierć podczas uprawiania ryzykownych sportów? Wypłacali, kiedy chcieli. Zapłacą 190 tys. kary
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX