Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

VII Forum Gospodarcze TIME odbędzie się 9 marca w hotelu Hilton w Warszawie. Wstęp na konferencję jest bezpłatny.
Forum Gospodarcze TIME ma promować Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu (PRCIP). Stanowi on podsumowanie prac programowych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Jest wkładem krajowego przemysłu nowych technologii w działania na rzecz przyspieszenia rozwoju polskiej gospodarki dzieki podniesieniu jej innowacyjności.

Branża ICT wpływa na innowacyjność przemysłu, infrastruktury i usług. Jej szeroki charakter uprawnia KIGEiT do wskazywania kierunków technicznego rozwoju całej gospodarki. Celem Forum jest podkreślenie konieczności podjęcia działań organizacyjnych i inicjatyw ustawowych, ustanowienia polityk jednostek administracji, wydania zaleceń dotyczących modernizacji programów edukacyjnych, także w szkolnictwie wyższym.

W PRCIP przyjęto, że efektywność jego oddziaływania będzie zależeć od spójności regulacji definiujących warunki funkcjonowania rynku z regulacjami w obszarach, w których mechanizmy rynkowe są nieefektywne, niewłaściwe lub nie mają zastosowania.

Tematy konferencji są ściśle powiązane z rozpoczynającą się właśnie realizacją programów operacyjnych. Sposób wykorzystania środków na inwestycje infrastrukturalne w latach 2014-2020 zdecyduje, czy obierzemy innowacyjną ścieżkę rozwoju, czy zamkniemy się w pułapce średniego dochodu.

"Granica" tej pułapki zależy od poziomu relacji gospodarczych i dostępu do rynków krajów wysokorozwiniętych. Polska ma praktycznie nieograniczony dostęp do największego obszaru gospodarczego krajów najwyżej rozwiniętych i realizuje z nimi większość swych obrotów handlowych.

Istotą pułapki jest utrzymywanie się stałej różnicy między analizowanym krajem, a średnim poziomem partnerów wysokorozwiniętych. Ta różnica musi być tym mniejsza im większy jest poziom dostępu kraju do rynku partnerów wysokorozwiniętych. Dotychczasowe doświadczenia UE wskazują, że nawet w warunkach jednolitego rynku pracy, towarów i usług różnice pomiędzy krajami mogą się utrzymywać. Dzieje się to w oparciu o mechanizmy podobne do tych, które powodują, że tworzą się trwałe różnice w rozwoju pomiędzy regionami w ramach jednego kraju (np. we Włoszech).

Organizatorzy forum nie podzielają poglądu Banku Światowego, że uniknęliśmy pułapki średniego dochodu i postulujemy obserwację poziomu PKB w relacji do 10 najwyżej rozwiniętych krajów UE, z którymi mamy największe obroty. Są to Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Austria, Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia. Jedynie zmniejszanie się różnicy pomiędzy Polską, a wskazaną grupą krajów może być sygnałem, że pokonujemy tę barierę rozwoju. Tematyka konferencji koncentruje się na wszystkich czynnikach mogących wzmocnić innowacyjność polskiej gospodarki, gdyż jej organizatorzy reprezentują pogląd, że głównie zdolność do zwiększania innowacyjności pozwoli nam na uniknięcie pułapki średniego dochodu.

Ponad 60 proc. wszystkich innowacji powstaje w obszarze technik ICT, dlatego warunki rozwoju przemysłu ICT będą miały decydujące znaczenie dla tempa rozwoju kraju. KIGEiT zabiera głos w imieniu większości przedsiębiorstw ICT w kraju, postulując koncentrację polityki prorozwojowej na tworzeniu warunków do przyspieszenia wzrostu innowacyjności tego sektora.

Więcej o: