Nadp┼?acony VAT - jak odzyska─??

Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy o podatku od towaru i us┼?ug przedsi─?biorca, kt├│ry wykaza┼? w danym okresie rozliczeniowym wy┼╝sz─? kwot─? podatku naliczonego od podatku nale┼╝nego, mo┼╝e ubiega─? si─? o zwrot nadp┼?aty podatku VAT na rachunek bankowy. Jednak nowelizacja ustawy z dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadzi┼?a nowe uregulowania dotycz─?ce zwrotu nadp┼?aconego podatku.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy o podatku od towaru i us┼éug przedsi─Öbiorca, kt├│ry wykaza┼é w danym okresie rozliczeniowym wy┼╝sz─ů kwot─Ö podatku naliczonego od podatku nale┼╝nego, mo┼╝e ubiega─ç si─Ö o zwrot nadp┼éaty podatku VAT na rachunek bankowy. Jednak nowelizacja ustawy z dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadzi┼éa nowe uregulowania dotycz─ůce zwrotu nadp┼éaconego podatku.

Trzy terminy

Ustawa wprowadza trzy terminy (liczone od momentu złożenia deklaracji), w jakich podatnik powinien otrzymać zwrot nadpłaconego VAT.

Termin podstawowy wynosi 60 dni i dotyczy zar├│wno czynno┼Ťci opodatkowanych na terenie kraju, jak r├│wnie┼╝ czynno┼Ťci, kt├│re podlegaj─ů opodatkowaniu poza terytorium pa┼ästwa. Jednak w drugim przypadku w celu otrzymania zwrotu podatku VAT konieczne jest z┼éo┼╝enie wniosku wraz z uzasadnieniem.

Kolejny termin - 180 dni - dotyczy podatnik├│w, kt├│rzy w okresie rozliczeniowym nie wykonali czynno┼Ťci opodatkowanych ani czynno┼Ťci, kt├│re nie podlegaj─ů opodatkowaniu w kraju. W celu uzyskania zwrotu VAT w tym przypadku r├│wnie┼╝ konieczne jest z┼éo┼╝enie do urz─Ödu skarbowego stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Je┼Ťli przedsi─Öbiorca z┼éo┼╝y w urz─Ödzie skarbowym zabezpieczenie maj─ůtkowe r├│wne warto┼Ťci nadp┼éaconego VAT, istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç skr├│cenia terminu zwrotu do 60 dni.

Ostatni termin, tzw. skr├│cony, wynosi 25 dni. Aby z niego skorzysta─ç, podatnik musi nie tylko z┼éo┼╝y─ç do urz─Ödu skarbowego odpowiedni wniosek, lecz tak┼╝e spe┼éni─ç r├│wnie┼╝ szereg wymog├│w okre┼Ťlonych w ustawie.

Dla kogo 25 dni?

Urz─ůd skarbowy ma obowi─ůzek zwr├│ci─ç nadp┼éat─Ö VAT w ci─ůgu 25 dni, je┼Ťli podatnik ubiegaj─ůcy si─Ö o zwrot spe┼énia wszelkie warunki otrzymania nadp┼éaty w skr├│conym terminie.

Pierwszym z nich jest konieczno┼Ť─ç zgodno┼Ťci kwot podatku naliczonego wykazanego przez podatnika w deklaracji z faktur, kt├│re w ca┼éo┼Ťci zosta┼éy uregulowane za po┼Ťrednictwem rachunku bankowego podatnika. Istotne jest, ┼╝e za rachunek w┼éa┼Ťciwy uwa┼╝a si─Ö rachunek wskazany przez podatnika w zg┼éoszeniu identyfikacyjnym.

Op┼éacenie nale┼╝no┼Ťci z innego rachunku mo┼╝liwe jest jedynie w├│wczas, kiedy ich ┼é─ůczna kwota udokumentowana fakturami nie przekracza kwoty 15 000 z┼é. Nale┼╝y pami─Öta─ç, ┼╝e limit ten dotyczy kwoty nale┼╝no┼Ťci, a nie samego VAT, i jest kwot─ů brutto.

Kwota podatku naliczonego mo┼╝e wynika─ç r├│wnie┼╝ z op┼éaconych przez podatnika dokument├│w celnych, deklaracji importowej, decyzji celnych lub z importu towar├│w, wewn─ůtrzwsp├│lnotowego nabycia towar├│w, ┼Ťwiadczenia us┼éug, dla kt├│rych podatnikiem jest ich us┼éugobiorca, lub dostawy towar├│w, dla kt├│rej podatnikiem jest ich nabywca, je┼╝eli w deklaracji podatkowej zosta┼éa wykazana kwota podatku nale┼╝nego od tych transakcji.

Ponadto, aby m├│c otrzyma─ç zwrot nadp┼éaty VAT, kwota podatku naliczonego lub r├│┼╝nica podatku nierozliczona w poprzednich okresach i wykazana w deklaracji nie mo┼╝e przekroczy─ç 3000 z┼é. Podatnik musi r├│wnie┼╝ przedstawi─ç potwierdzenie zap┼éaty nale┼╝nego podatku za po┼Ťrednictwem konta bankowego (inne sposoby zap┼éaty nie s─ů uwzgl─Ödniane).

Nowelizacja ustawy wprowadzi┼éa r├│wnie┼╝ obowi─ůzek zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego przez ostatnie 12 miesi─Öcy poprzedzaj─ůce okres, w kt├│rym zostaje z┼éo┼╝ony wniosek o zwrot nadp┼éaty w ci─ůgu 25 dni. Opr├│cz rejestracji konieczne jest te┼╝ sk┼éadanie w tym okresie deklaracji VAT w terminie. Niespe┼énienie kt├│rego┼Ť z powy┼╝szych warunk├│w nie uprawnia do zwrotu VAT w ci─ůgu 25 dni.

Inne zmiany

Zasadnicz─ů zmian─ů w zwrocie nadp┼éaty VAT, jak─ů wprowadza nowelizacja ustawy, jest mo┼╝liwo┼Ť─ç wyd┼éu┼╝enia terminu zwrotu ze wzgl─Ödu na prowadzone kontrole zasadno┼Ťci zwrotu podatku, co mo┼╝e znacznie utrudni─ç przedsi─Öbiorcy planowanie przep┼éyw├│w finansowych oraz optymalizacj─Ö podatkow─ů. Co wa┼╝ne, weryfikacja mo┼╝e obj─ů─ç nie tylko samego podatnika, ale tak┼╝e inne podmioty bior─ůce udzia┼é w obrocie towar├│w b─ůd┼║ us┼éug, kt├│re s─ů przedmiotem rozliczenia wnioskuj─ůcego podatnika.

Termin zwrotu nadp┼éaty VAT mo┼╝e zosta─ç przed┼éu┼╝ony przez naczelnika urz─Ödu skarbowego do czasu weryfikacji, je┼Ťli taka jest zasadna w konkretnym przypadku. Ustawa nie okre┼Ťla maksymalnego okresu, w jakim mo┼╝e zosta─ç przeprowadzona weryfikacja. Jednak podatnik mo┼╝e nawet w przypadku przeprowadzanej kontroli ubiega─ç si─Ö o zwrot nadp┼éaty w ci─ůgu 60 dni. W tym celu musi jednak wnie┼Ť─ç zabezpieczenie maj─ůtkowe r├│wne kwocie zwracanej nadp┼éaty.

Jedyna rama czasowa, jaka zosta┼éa zawarta w nowelizacji ustawy, dotyczy wyd┼éu┼╝enia terminu zwrotu o 3 miesi─ůce w przypadku ┼╝─ůda┼ä zg┼éoszonych przez okre┼Ťlone organy, tj. Komend─Ö G┼é├│wn─ů Policji, CBA, ABW czy prokuratora generalnego. Tego rodzaju ┼╝─ůdanie musi posiada─ç stosowane uzasadnienie, aby mo┼╝liwe by┼éo wyd┼éu┼╝enie terminu zwrotu nadp┼éaty VAT.

Na co zwr├│ci─ç uwag─Ö?

Ubiegaj─ůc si─Ö o zwrot nadwy┼╝ki podatku naliczonego, trzeba zadba─ç przede wszystkim o dope┼énienie przez podatnika wszystkich obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z Ustawy o podatku od towaru i us┼éug oraz z Ordynacji podatkowej. W przypadku wnioskowania o zwrot w skr├│conym terminie istotne jest tak┼╝e spe┼énienie dodatkowych warunk├│w okre┼Ťlonych przez ustaw─Ö.

Warto pami─Öta─ç, ┼╝e termin, w jakim zostanie zwr├│cona r├│┼╝nica podatku, liczony jest od daty rzeczywistego wp┼éyni─Öcia rozliczenia podatkowego do urz─Ödu skarbowego. Ten szczeg├│┼é jest wa┼╝ny w sytuacji, kiedy podatnik sk┼éada rozliczenie za po┼Ťrednictwem poczty tradycyjnej. Ponadto termin zwrotu jest liczony od dnia nast─Öpuj─ůcego po dniu z┼éo┼╝enia deklaracji w urz─Ödzie.

Wa┼╝n─ů kwesti─ů jest r├│wnie┼╝ konieczno┼Ť─ç z┼éo┼╝enia wniosku o zwrot nadp┼éaty VAT. Nie jest on wymagany wy┼é─ůcznie w przypadku terminu 60-dniowego, czynno┼Ťci opodatkowanych na terenie kraju oraz wy┼é─ůcznie czynno┼Ťci, kt├│re podlegaj─ů opodatkowaniu poza jego terytorium.

Sama ustawa nie okre┼Ťla formy, jak─ů powinien przyj─ů─ç wniosek sk┼éadany przez podatnika. Uznaje si─Ö, ┼╝e pismo powinno zawiera─ç dane wskazane w Ordynacji podatkowej (art. 168), m.in. dane podatnika i naczelnika w┼éa┼Ťciwego urz─Ödu skarbowego, tre┼Ť─ç ┼╝─ůdania i podpis wnioskuj─ůcego. W─ůtpliwo┼Ťci budzi umotywowanie wniosku. Wprawdzie ustawa okre┼Ťla, ┼╝e wniosek winien by─ç umotywowany, jednak nie nak┼éada na podatnika szczeg├│lnego uzasadniania sk┼éadanego pisma. Wystarczaj─ůc─ů informacj─ů zawart─ů we wniosku jest zapewnienie o spe┼énianiu przez podatnika warunk├│w uzasadniaj─ůcych zwrot podatku VAT i o korzystno┼Ťci lub niezb─Ödno┼Ťci otrzymania zwrotu dla kondycji finansowej przedsi─Öbiorstwa i optymalizacji podatkowej w rozumieniu planowania przep┼éyw├│w zwi─ůzanych z konieczno┼Ťci─ů zamro┼╝enia na jaki┼Ť czas na kontach fiskusa ┼Ťrodk├│w na podatek VAT.

Skuteczne wyegzekwowanie zwrotu nadp┼éaty VAT jest mo┼╝liwe. Jednak czas, w jakim zostanie on zrealizowany, zale┼╝y nie tylko od wnioskowanego przez podatnika terminu, ale r├│wnie┼╝ od prawid┼éowego przeprowadzenia przez podatnika procedury zwi─ůzanej z wnioskowaniem o zwrot. W przypadku jakichkolwiek w─ůtpliwo┼Ťci, procedur─Ö odzyskiwania nadp┼éaty podatku warto skonsultowa─ç z profesjonalnym doradc─ů podatkowym. Pozwoli to unikn─ů─ç ewentualnych b┼é─Öd├│w w dokumentacji, a tym samym mo┼╝e przyspieszy─ç otrzymanie nale┼╝nej nadwy┼╝ki.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuj─ůca si─Ö w przeciwdzia┼éaniu bezprawiu urz─Ödniczemu, w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz optymalizacji podatkowej

Skomentuj:
Nadp┼?acony VAT - jak odzyska─??
Zaloguj siŕ

Aby oceniŠ zaloguj siŕ lub zarejestrujX