Art. 209 KK

03.08.2015 19:08
A A A
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVI Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub własciwej instytucji.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ściganie odbywa się z urzędu.
Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub własciwej instytucji.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ściganie odbywa się z urzędu.

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najważniejsze informacje