Konto osobiste z pakietem medycznym. Czy warto takie mieć?

Najtańsze ubezpieczenie zdrowotne można mieć już za 7 zł miesięcznie, najbardziej wypasione, rodzinne pakiety kosztują prawie 300 zł. Zanim kupisz, porównaj nie tylko cenę, ale też zakres usług, jakie daje taka polisa.
W tym roku wydatki Polaków na prywatne leczenie mogą sięgnąć 30 mld zł, a w następnych latach będą się dynamicznie zwiększać. Banki też chcą coś uszczknąć z tego ubezpieczeniowego tortu. Dlatego od niedawna zaczęły oferować pakiety medyczne dające dostęp do prywatnej opieki medycznej. W połowie kwietnia firma Home Broker zebrała dane na temat rynku tych usług w Polsce. Wynika z nich, że pakiety medyczne znajdziemy w ofercie Banku BPH, Lukas Banku, BNP Paribas, mBanku, MultiBanku, Nordea Banku, Citi Handlowego i Polbanku EFG.

Warunkiem skorzystania z pakietu medycznego w danym banku najczęściej jest posiadanie konta osobistego. Polbank daje wybór: albo konto albo karta kredytowa. Pakiety to formalnie ubezpieczenia zdrowotne, co oznacza, że umowę zawieramy z firmą ubezpieczeniową. Bank pełni tutaj rolę pośrednika.

Pakiet medyczny można kupić tylko dla siebie albo dla całej rodziny. Zwykle oferowane są też w kilku wariantach - można wybrać pakiet mniej lub bardziej rozbudowany. Podstawowe ubezpieczenia dają nielimitowany dostęp do lekarza pierwszego kontaktu i limitowany do wybranych lekarzy specjalistów. Np. Lukas Bank w pakiecie podstawowym oferuje nielimitowany dostęp do internisty, pediatry, lekarza rodzinnego, chirurga ogólnego i dziecięcego, ginekologa i urologa. Ubezpieczony może też korzystać z całodobowej pomocy ambulatoryjnej i pielęgniarskiej. W ramach pakietu ma też zapewnione podstawowe badania laboratoryjne i czynnościowe (np. EKG, spirometria). W pakiecie rozszerzonym klient może korzystać dodatkowo z nielimitowanej opieki lekarzy specjalistów: alergologa, chirurga naczyniowego, dermatologa, diabetologa, endokrynologa, gastroenterologa, kardiologa, laryngologa, nefrologa, neurologa, okulisty, ortopedy, pulmonologa czy reumatologa. W cenie pakietu rozszerzonego są też wizyty domowe oraz szerszy zakres badań ambulatoryjnych.

Ale banki walczą nie tylko zakresem usług medycznych. Konkurują też ich dostępnością. Jak podaje Home Broker, np. mBank gwarantuje dostęp do lekarza pierwszego kontaktu w ciągu 24 godzin oraz do lekarza specjalisty w ciągu maksymalnie 5 dni. Klienci ubezpieczeni za pośrednictwem BNP Paribas Fortis i Lukas Banku na pomoc lekarza internisty muszą czekać maksymalnie dobę od momentu zgłoszenia, a na pomoc lekarzy specjalistów nie dłużej niż trzy dni.

Dostępność to też liczba placówek, w których można skorzystać z prywatnej opieki medycznej. Z danych Home Broker wynika, że największą siecią może pochwalić się Nordea Bank - 1,2 tys. placówek. Po 1 tys. mają Lukas Bank i BNP Paribas Fortis. Klienci mBanku i MultiBanku mają do dyspozycji po 700, a Polbanku nieco ponad 600 placówek. Najmniej oferują Bank BPH - 150 i Citi Handlowy - 64.

Bank BPH oferuje tylko jeden pakiet. Banki BNP Paribas, Lukas Bank, mBanku i MultiBank mają pakiety podstawowe i rozszerzone. Nordea Bank oferuje pakiet w trzech wariantach, Citi Handlowy w czterech, a Polbank aż w pięciu.

Miesięczny koszt pakietu zależy od zakresu usług i od tego, czy ubezpieczenie kupiliśmy dla siebie, czy dla całej rodziny. Najtańsze ubezpieczenie można mieć już od 6,6 zł w Nordea Banku - to pakiet indywidualny. W Polbanku pakiet Komfortowy (podstawowa wersja) kosztuje 25 zł, a w Citi Handlowy - 28 zł. W mBanku i MultiBanku za pakiet podstawowy zapłacimy niecałe 70 zł, za rozszerzony o 30 zł więcej.

Jeżeli chcemy ubezpieczyć całą rodzinę, trzeba się liczyć z miesięcznym wydatkiem rzędu kilkuset złotych. Cena pakietu w wariancie najpełniejszym w Polbanku i Lukas Banku wynosi 200 zł, w Nordea Banku 215 zł, a w mBanku i MultiBanku prawie 240 zł - podaje Homer Broker. Najdroższy pakiet ma BNP Paribas - w wariancie rodzinnym i rozszerzonym kosztuje 290 zł miesięcznie. W Citi Handlowy koszt pakietu rozszerzonego to wielokrotność kwoty za pakiet podstawowy (w zależności od liczby osób objętych ochroną ubezpieczeniową).

Jak porównać zakres usług medycznych oferowanych przez poszczególne banki? Najlepszym źródłem informacji jest tzw. OWU - ogólne warunki ubezpieczenia (taki dokument warto przeczytać przed podpisaniem umowy). Można znaleźć w nim informacje m.in. na temat tego, z usług jakich lekarzy i jak często możemy korzystać. Ale nie tylko. Dowiemy się z niego też o sytuacjach, kiedy firma ubezpieczeniowa nie pokryje kosztów leczenia. Ubezpieczyciel może nie zapłacić, jeśli np. potrzeba wykonania badań wynika bezpośrednio lub pośrednio z niestosowania się ubezpieczonego do zaleceń lekarskich, spożycia alkoholu w znaczących ilościach czy zażycia środków farmakologicznych nie zapisanych przez lekarza. Pakiety medyczne mogą też nie pokrywać kosztów leczenia niepłodności, wad wrodzonych, okołoporodowych lub wrodzonych chorób metabolicznych i ich następstw.