"PB": Rzecznicy przeciw jednolitemu patentowi

Trwa dyskusja nad jednolitym patentem - czytamy w "Pulsie Biznesu". Rzecznicy patentowi ostrzegają, że nowe regulacje zagrażają polskim firmom.
Zdaniem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych należy się wycofać z przyjęcia unijnych regulacji dotyczących ochrony patentowej. Według rzeczników są one niekorzystne dla rynku wewnętrznego i polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza małych firm. Głównym beneficjentem nowych zasad będą bowiem wysoko rozwinięte technologicznie państwa Unii Europejskiej, a w szczególności duże zagraniczne koncerny - czytamy w "Pulsie Biznesu".

Gazeta dodaje, że po przystąpieniu do jednolitego systemu w Polsce automatycznie wzrośnie liczba chronionych rozwiązań, bo zaczną obowiązywać również te pochodzące z innych krajów Europy. A już teraz - jak zauważa "Puls Biznesu" - dysproporcja między polskimi a zagranicznymi zgłoszeniami do ochrony międzynarodowej jest gigantyczna. Można więc oczekiwać, że zwiększy się również liczba pozwów przeciwko polskim przedsiębiorcom o naruszenie cudzych praw własności przemysłowej.