Nowości w funduszach inwestycyjnych

Parasol nad Skarbcem

W połowie lipca zaczął działalność fundusz parasolowy Skarbiec TFI. Klienci posiadający jednostki wybranych funduszy Skarbca zostali automatycznie objęci "parasolem" i mogą przenosić pieniądze między aż dziewięcioma subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.

Alternatywna Idea

Oferta Idea TFI powiększy się o tzw. produkty alternatywne. Towarzystwo uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie funduszu rynku surowców - Idea Surowce Plus FIO oraz funduszu inwestującego na najbardziej perspektywicznych rynkach świata - Idea Globalny FIO. Jesienią br. Idea TFI planuje uruchomić fundusz hedgingowy.

Nowa Europa w KBC

KBC TFI uruchamia kolejny fundusz inwestujący w portfel 20 wybranych spółek europejskich rynków wschodzących. KBC Nowa Europa FIZ to fundusz z ochroną kapitału. Czas trwania inwestycji to sześć lat. Minimalna wartości inwestycji - 1000 zł. Za przedterminowe wycofanie pieniędzy pobierana będzie prowizja w wysokości 1,15 proc. Zapisy na certyfikaty potrwają od 6 sierpnia do 15 września.

ING idzie do Rosji i Chin...

ING TFI poszerzyło ofertę o dwa nowe funduszy - ING FIO Rosja oraz ING FIO Chiny i Indie. Głównym przedmiotem lokat obu funduszy będą wyselekcjonowane fundusze specjalizujące się w lokowaniu środków w akcje spółek rosyjskich oraz chińskich i indyjskich (w zależności od funduszu). Oba fundusze skierowane są przede wszystkim do doświadczonych inwestorów

...a Investor - poza giełdę

We wrześniu rozpoczną się zapisy na certyfikaty inwestycyjne nowego funduszu Investor LBO FIZ. Fundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje lub udziały spółek nienotowanych na giełdzie. Zakończeniem każdej jego inwestycji będzie wprowadzenie spółki na giełdę lub sprzedaż inwestorowi branżowemu. Wartość jednego certyfikatu to 1000 zł, fundusz zamierza zebrać od inwestorów 200 mln zł

Energetyczna polisa

New World Alternative Investments we współpracy z firmą ubezpieczeniową Allianz Życie oraz bankami Citigroup i ING prowadzi zapisy na lokatę strukturyzowaną Energy+. To polisa inwestycyjna z ochroną kapitału. Zarobek inwestorów zależy od zmian indeksów rynku energii tradycyjnej i odnawialnej - NEX,SP GSCAGR i SP GSENER

Millennium regionalny

Millennium TFI uruchamia fundusz Millennium FIO Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej. Nie wiadomo jeszcze, od kiedy będzie się można zapisywać na udziały.

SKOK promuje

TFI SKOK wprowadził promocję polegającą na zwolnieniu z opłat manipulacyjnych dla nowych klientów. Promocja potrwa do 17 września.