Nowości finansowe i inwestycyjne

Wyższe odsetki od lokat w AIG Banku

AIG Bank po raz kolejny podnosi oprocentowanie lokat. Zmiany obejmą stawki dla depozytów 6-miesięcznych, dla których, niezależnie od wysokości wkładu, oprocentowanie wyniesie 5,4 proc. Wyższe odsetki otrzymamy także na Lokacie Promocyjnej. Jeśli zdecydujemy się na lokatę trzymiesięczną, możemy liczyć na oprocentowanie 4,9 proc. w skali roku.

Wind of Change w BRE Banku

Do 29 listopada potrwa subskrypcja na lokatę inwestycyjną BRE Banku Wind of Change opartą o koszyk trzech indeksów: WIG20, FTSE EPRA Euro Zone, Dow Jones AIG Commodity Index oraz o kurs wymiany walut dolar-złoty. Produkt skierowany jest do klientów korporacyjnych i Private Banking. Pozwala osiągnąć zyski również w okresie niekorzystnej koniunktury, a BRE Bank zapewnia 100-proc. gwarancję kapitału.

Superkapitał i nowe możliwości zysku

Amplico Life rozszerzyło liczbę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach dotychczasowego produktu Superkapitał. Do wyboru mamy dowolną strategię inwestycyjną spośród 11 funduszy krajowych i zagranicznych o różnym stopniu ryzyka. Amplico umożliwia ponadto zmianę strategii na bardziej korzystną w dowolnie wybranym momencie. Klient sam decyduje, jaką część składki przeznaczy na inwestycje, a jaką na ochronę ubezpieczeniową.

Inwestycja w EURO 2012

KBC TFI wprowadza na rynek nowy fundusz KBC Polska 2012 FIZ z ochroną kapitału. Stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od zmiany cen akcji koszyka 30 spółek związanych z organizacją mistrzostw w 2012 roku, m.in.: AGFA, Carlsberg, Orbis, Publicis Groupe, Ryanair, RWE. Fundusz ma sześcioletni horyzont inwestycyjny, przy czym istnieje możliwość wyjścia z inwestycji przed upływem tego okresu. Pierwszy etap subskrypcji potrwa do 2 grudnia.

Pożyczka na święta ze Śląskiego

ING Bank Śląski oferuje Pożyczkę Świąteczną na dowolnie wybrany cel. Kwota pożyczki wynosi od 1 tys. nawet do 50 tys. zł, jeśli przedstawimy oświadczenie o dochodach. Oprocentowanie - od 8,25 do 16,5 proc. Na korzystniejszą stawkę możemy liczyć po przedstawieniu zabezpieczenia pożyczki.

Lokata i ubezpieczenie w jednym

Inwestycyjna Lokata Ubezpieczeniowa to nowy produkt ING Banku oferowany we współpracy z ING Nationale-Nederlanden. Inwestycja jest średnioterminowa i silnie zdywersyfikowana: pozwala na osiąganie zysków z akcji, obligacji, surowców naturalnych lub nieruchomości na różnorodnych rynkach, m.in. Europy, USA, Japonii, krajów azjatyckich.

Przyszłościowa inwestycja w ING Śląskim

"Program Inwestycyjny na Przyszłość" to nowe bezterminowe ubezpieczenie na życie umożliwiające inwestowanie w wybrane fundusze inwestycyjne. W Programie można dokonać wyboru spośród czterech portfeli modelowych o zróżnicowanym poziomie ryzyka: PI Ochrony Kapitału, Stabilnego Wzrostu, Aktywnej Alokacji oraz Dynamiczny Plus. Doradcy ING Investment Management pomagają zbudować indywidualny portfel inwestycyjny.