Wybierz OFE do 10 stycznia lub ZUS zrobi to za Ciebie

Ponad ćwierć miliona osób nie wybrało otwartego funduszu emerytalnego. Jeśli nie zrobią tego do 10 stycznia, wybierze za nich ZUS, pisze ?Gazeta Prawna?.
Sprawa jest ważna, gdyż od wyników, który osiąga OFE zależeć będzie wysokość emerytury.

Obowiązek wyboru funduszu mają osoby urodzone w roku 1969 lub później, za które są odprowadzane składki emerytalne. Jeśli nie podpiszą umowy z funduszem, ZUS wzywa ich listownie do zawarcia umowy, następnie zaś przydziela fundusz w drodze losowania z tych, które najlepiej wypadają w rankingach wyników inwestycyjnych ogłaszanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i są zarazem najmniejsze. W tym roku kryteria te spełniają: OFE, AIG, GENERALI, Pekao i Polsat. Jeśli ktoś zechce zmienić przydzielony mu fundusz przed upływem dwóch lat, będzie musiał za to zapłacić - w pierwszym roku 160 zł, w drugim - 80 zł.

O wyniku losowania ZUS powiadamia listownie wzywając między innymi do wskazania osób upoważnionych do wypłaty środków w razie śmierci właściciela.