OFE gorsze niż lokaty. Najlepszy zarobił 22 proc. w 10 lat

Jedynie nieco ponad 22 proc. w prawie 10 lat - taką stopą zwrotu na koniec pierwszego kwartału może pochwalić się najlepszy OFE: Generali, gdyby nie prowizje wynik wyniósł by 31 proc. - pisze portal Money.pl.
Money.pl " przeprowadził analizę skumulowanych stóp zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych od stycznia 2000 roku do marca 2009 roku. Według obliczeń portalu najlepszym funduszem jest Generali z ponad 22 proc. stopą zwrotu. Podobny wynik osiągnął tylko OFE Allianz.

Jak zauważa Money.pl, taka sama inwestycja w tym samym czasie na lokacie oprocentowanej na przykład na 5 proc. w skali roku, dała by stopę zwrotu na poziomie 27,3 proc.

Według rankingu w najgorszej sytuacji jest OFE Comercial Union. Niewiele lepiej radził sobie OFE Bankowy i OFE Warta.

Biorąc pod uwagę tylko ostatni rok, najlepszy także jest OFE Generali ze skumulowaną stopą wzrostu 29 proc. Dla porównania najlepszy w 2007 roku OFE Polsat osiągnął stopę zwrotu na poziomie ponad 59 procent.

Jak tłumaczy portal, skutkiem znacznego spadku efektywności inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych jest to, iż po raz pierwszy w 2008 roku stopa zwrotu wszystkich OFE była niższa od stopy waloryzacji składek gromadzonych w ZUS.