Klienci funduszy inwestycyjnych wracają do ryzyka?

1,7 mld zł nowych pieniędzy wpłacili Polacy do funduszy inwestycyjnych. Wciąż najczęściej wybieramy bezpieczne fundusze, ale rośnie też zainteresowanie tymi inwestującymi w akcje
Z danych firmy Analizy Online, monitorującej rynek funduszy inwestycyjnych, wynika, że na koniec kwietnia zarządzały one kwotą 104,1 mld zł naszych oszczędności. Oznacza to, że w zeszłym miesiącu portfele funduszy wzrosły o 2,9 mld zł. Dużą część z tej kwoty stanowi przyrost wartości akcji będących w portfelach powierników (w kwietniu WIG20 wzrósł o 2 proc.), ale z szacunków Analiz Online wynika, że ok. 1,7 mld zł to nowe wpłaty klientów.

Dobra passa funduszy trwa już ponad rok. Choć kwiecień nie był tak udany jak marzec, to wartość środków zgromadzonych w krajowych instytucjach zarządzających funduszami inwestycyjnymi wzrosła po raz czternasty z rzędu. Miesięczna dynamika wzrostu wyniosła 2,8 proc., podczas gdy w marcu było to 6,7 proc.

Analizy Online zwracają uwagę w swoim comiesięcznym raporcie, że największym zainteresowaniem kupujących niezmiennie cieszą się najbardziej bezpieczne grupy funduszy - gotówkowe, pieniężne i obligacyjne. To do nich płynie gros funduszowych pieniędzy Polaków. Ale proporcje powoli się zmieniają. Stopniowo rośnie bowiem udział funduszy agresywnych w nowych zakupach.

"W kwietniu klienci powrócili do funduszy akcyjnych. Dynamikę wzrostu ich aktywów na poziomie 3,2 proc. tylko w pewnej części można bowiem tłumaczyć koniunkturą na rynku akcji, resztę stanowił napływ środków. Wyniósł on ponad 200 mln zł i był najwyższy w tym roku" - czytamy w opracowaniu Analiz Online.

"Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy stabilnego wzrostu. Można więc pokusić się o tezę, iż klienci (bądź sieci dystrybucji) zaczęli powoli zmieniać podejście do inwestycji - zamieniając bezpieczne aktywa na nieco bardziej ryzykowne" - wnioskują autorzy raportu.

Czytaj też: Pomysł funduszy. Kup jednostki, potrzymaj przez rok, zgarnij premięWięcej o: