Polacy wycofują pieniądze z funduszy akcji

W ciągu trzech kwartałów 2010 roku do krajowych funduszy inwestycyjnych napłynęło w sumie 7,2 mld zł nowego kapitału. Pieniądze odpływają jednak z funduszy akcji i mieszanych.
7,2 mld zł nowego kapitału, jaki w tym roku wpłynął do funduszy inwestycyjnych, to trzy razy więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku, kiedy saldo wpłat i umorzeń wyniosło 2,5 mld zł - podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych. Oznacza to, że o tę kwotę Polacy wpłacili do funduszy więcej niż z nich wypłacili.

W pierwszych miesiącach roku miesięczne dodatnie saldo wpłat i umorzeń wynosiło ok. 1 mld zł, ale od maja spada. We wrześniu wyniosło 405 mln zł. Dodatni wrześniowy bilans to efekt dobrze sprzedających się funduszy gotówkowych i dłużnych (obligacji). W ubiegłym miesiącu Polacy kupili jednostki uczestnictwa funduszy gotówkowych za 1,5 mld zł, a wycofali z nich 1,14 mld zł, co oznacza dodatnie saldo 358 mln zł. Nieźle radziły sobie też fundusze obligacji, które zanotowały dodatnie saldo na poziomie 447 mln zł.

Pieniądze odpływają natomiast z funduszy akcji, i to już drugi miesiąc z rzędu. We wrześniu Polacy zainwestowali w te produkty 2,23 mld zł, ale wypłacili 2,48 mld zł, co daje wynik ujemny - 252 mln zł. To najgorszy wynik dla tego segmentu funduszy od października 2008 r. Podobnie było ze sprzedażą funduszy mieszanych, a więc inwestujących część aktywów w akcje, część w obligacje. Ta grupa funduszy miała 138 mln zł ujemnego salda.