Inwestowanie w monety w praktyce

Serwis aukcyjny Kolekcjoner

Do końca 2009 roku wprowadzane na rynek monety okolicznościowe można było kupować w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego, stojąc nieraz kilka lub kilkanaście godzin w długich kolejkach. W dniu wprowadzenia monety kolekcjonerskiej na długo przed otwarciem banku ludzie ustawiali się przed oddziałami NBP, by dostać upragniony numizmat. W przypadku najatrakcyjniejszych monet kolejki ustawiały się po południu w przeddzień wprowadzenia monet do sprzedaży. Takie sytuacje miały miejsce na przykład przy wprowadzaniu na rynek kolejnych monet z serii "Zwierzęta Świata". Zazwyczaj każdy zainteresowany mógł jednorazowo nabyć jedną srebrną i jedną złotą monetę. Jeśli dostarczony do oddziału zapas monet nie został wyprzedany pierwszego dnia, monety były wystawiane w kasie kolekcjonerskiej, gdzie można było je nabywać po cenie emisyjnej do wyczerpania zapasów.
W styczniu 2010 roku Narodowy Bank Polski zmienił zasady nabywania monet i banknotów kolekcjonerskich, otwierając serwis aukcyjny Kolekcjoner. Z systemu tego mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje zarejestrowane w serwisie. Osoba zarejestrowana w serwisie otrzymuje drogą mailową informacje o planowanych aukcjach: temacie, nakładzie, cenie wywoławczej, czasie trwania aukcji, czasie odbioru monety. W informacji o aukcji podane są również dane techniczne monet: materiał, próba, masa, technika, rodzaj stempla, dodatki. Użytkownik serwisu Kolekcjoner jest powiadamiany o planowanej aukcji siedem dni przed jej rozpoczęciem. Aukcje poszczególnych monet trwają od 3 do 5 dni. Licytujący podaje proponowaną przez siebie cenę jednostkową z dokładnością do jednego złotego, nie niższą niż cena wywoławcza. Uczestnik aukcji podaje również liczbę monet, które chce zakupić - osoby fizyczne mogą zamówić do 5 sztuk. W przypadku użytkowników instytucjonalnych obowiązują inne limity licytowanych monet. Ich liczba może ulec zmianie na każdej aukcji. W ramach jednej aukcji licytujący może złożyć nie więcej niż 5 propozycji cen, nie widząc cen proponowanych przez innych uczestników aukcji. Składając pierwszą ofertę, osoba fizyczna wybiera miejsce odbioru monety (jeden z oddziałów okręgowych NBP) oraz formę płatności (przelew lub płatność gotówką przy odbiorze). Po zakończeniu aukcji na podstawie złożonych ofert następuje ustalenie ceny sprzedaży. Osoby, które złożyły ofertę większą bądź równą cenie sprzedaży, są powiadamiane drogą mailową o wygranej, dacie odbioru oraz o cenie monety. W przypadku gdy licytując podaliśmy cenę wyższą niż ustalona, po zakończeniu aukcji musimy zapłacić cenę ustaloną, a nie tę, którą obstawialiśmy. Monetę można odebrać osobiście lub przez upoważnioną w formularzu rejestracyjnym osobę.
Co z tymi, którzy nie mają dostępu do Internetu?

Osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą brać udział w aukcjach, składając swoją ofertę w oddziale NBP w specjalnie wyznaczonych do tego okienkach bankowych. Informacje o planowanych aukcjach są wywieszane w siedzibie oraz oddziałach okręgowych NBP, gdzie osoba nieposiadająca dostępu do Internetu może uzyskać informacje o aukcji.
Kupowanie monet za pośrednictwem serwisu Kolekcjoner dotyczy tylko monet wybijanych z metali szlachetnych (srebro i złoto). Natomiast zasady dystrybucji monet dwuzłotowych nie uległy zmianie. W dalszym ciągu można je dostać w oddziałach Narodowego Banku Polskiego, zamieniając bimetaliczną dwuzłotówkę na okolicznościową. Od maja 2014 roku gdy okolicznościowe dwuzłotówki zostaną zastąpione pięciozłotówkami, również one będą sprzedawane w kasach NBP po cenie nominalnej. Okolicznościowe dwuzłotówki można dostać w bankowych kasach w dni powszednie.
Dodatkowo srebrne monety kolekcjonerskie można wygrać w konkursach organizowanych w ramach dni otwartych Narodowego Banku Polskiego. Często zdarza się, że NBP jest sponsorem konkursów organizowanych przy okazji wydarzeń upamiętnianych również na monetach kolekcjonerskich. Wówczas nagrodami w takich konkursach są srebrne monety kolekcjonerskie.
Od 1 marca 2014 roku system Kolekcjoner przejdzie do historii. Narodowy Bank Polski powróci do systemu sprzedaży monet za pośrednictwem okienek kasowych w oddziałach banku. Cena emisyjna monet będzie ustalana odgórnie. Monety będzie można nabyć bezpośrednio w oddziale lub za pośrednictwem sklepu internetowego. Ostatnia aukcja za pośrednictwem systemu Kolekcjoner odbędzie się w lutym 2014 roku. Konta osób zarejestrowanych w systemie i ich dane osobowe zostaną usunięte z dniem 30 kwietnia 2014 roku.
Wraz z powrotem do "starego" systemu sprzedaży monet Narodowy Bank Polski wprowadzi zasadę, że monety kolekcjonerskie będą dostępne w sprzedaży przez 24 miesiące od daty emisji. Po tym czasie zalegające w magazynach NBP monety zostaną przetopione, a uzyskany z nich kruszec posłuży do wybicia nowych numizmatów. Monety, które obecnie znajdują się w magazynach NBP, zaczną być przetapiane w roku 2015. Zabieg ten spowoduje, że autorzy katalogów będą musieli korygować wysokość nakładów niektórych monet.