Koncerny zwiększyły wydatki na projekty IT

Redakcja "Nowego Przemysłu" przeanalizowała 25 największych projektów IT roku 2007. W przeciwieństwie do roku 2006, kiedy w IT inwestowało wielu średniaków, w roku ubiegłym wdrożenia realizowały przede wszystkim duże przedsiębiorstwa. Wśród projektów nadal dominują podstawowe systemy klasy ERP.

Coroczny ranking "Najciekawszych z najlepszych" wdrożeń systemów informatycznych, organizowany przez wydawcę "Nowego Przemysłu", stał się barometrem rynku oprogramowania dla firm przemysłowych i energetycznych.

W rankingu biorą udział zakończone lub będące w toku wdrożenia, zgłoszone przez największych dostawców oprogramowania dla biznesu (pełną listę nadesłanych wdrożeń opublikowaliśmy w NP 12/2007 - zobacz więcej: Najciekawsze z najlepszych projektów IT).

Analiza nadesłanych projektów do zakończonego w styczniu rankingu pozwala wysnuć wnioski wskazujące, które sektory gospodarki najwięcej inwestowały w minionym roku w informatykę oraz jakie narzędzia IT były przez firmy najczęściej wybierane.

Klient poczeka

Najwięcej projektów IT realizowanych jest w sektorze energetycznym. Nie są to spektakularne wdrożenia zaawansowanych systemów. Przedsiębiorstwa m.in. dostosowywały się do zasad unbundlingu, tj. rozdzielenia dystrybucji energii elektrycznej od jej sprzedaży do wydzielenia spółek pełniących rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

I tak o miano "Najciekawszych z najlepszych" projektów ubiegało się dziewięć przedsiębiorstw energetycznych, m.in. spółka ZEB Dystrybucja, która wdrożyła system wspierający pracę OSD, Enion (wdrożenie Systemu Kasy Centralnej) czy Enion Energia z Systemem Wspomagania Rynku (SWR). Spośród branżowych przedsiębiorstw "Nowy Przemysł" wyróżnił Grupę BOT Górnictwo i Energetyka oraz spółkę Dalkia Polska. BOT - za wdrożenie Systemu Wspierania Procesów Przetargowych (dostarczony przez Marketplanet), zaś Dalkię za kompleksową informatyzację grupy - Projekt Azymut, w ramach którego wdrażanych jest 9 różnych systemów IT.

Wbrew oczekiwaniom w energetyce nadal nie są wdrażane duże platformy wspierające obsługę klientów detalicznych, takie jak systemy billingowe/CRM. Prawdopodobnie dopiero 2008 rok będzie okresem wyboru właściwych rozwiązań.

W 2007 r. stosunkowo niewiele wdrożeń systemów IT realizowały spółki produkcyjne reprezentujące dostawców maszyn i urządzeń, kooperantów, na przykład branży automotive czy sprzętu elektro?nicznego. Mogło się wydawać, że będzie inaczej, w końcu nasz kraj przoduje w liczbie powstających fabryk. Spośród 25 projektów, jakie napłynęły do konkursu, tego typu przedsiębiorstw było zaledwie trzy. Chodzi o Grupę ZPAS produkującą obudowy teleinformatyczne i energetyczne (wdrożenie oprogramowania Infor), firmę BAAD produkującą opakowania (wdrożyła system ERP Microsoftu) i Poland Tokai Okaya Manufacturing, producenta elementów tłocznych (wdrożyła system ERP marki BPSC).

Duży może dużo

Znaczna część analizowanych projektów IT była realizowana w dużych wielodziałowych firmach. Rok wcześniej przodowały w rankingu przedsiębiorstwa średniej wielkości. Tym razem mieliśmy do czynienia np. z wdrożeniem Systemu Analiz Technicznego Kosztu Wytworzenia w Zakładach Azotowych Puławy, wdrożeniem Zintegrowanego Pakietu dla Rynku Energii / Odbiorca Uprawniony (ZiPRE/OU) w firmie Stalprodukt SA, z informatyzacją firmy DHL (m.in. system zarządzania dystrybucją przesyłek), z wdrożeniem Oprogramowania prognozującego zapotrzebowanie na gaz w sieci w Mazo?wieckiej Spółce Obrotu Gazem (Grupa PGNiG) czy też z wdrożeniem systemu ERP (Oracle) w PKP Intercity.

Wśród laureatów "Najciekawszych z najlepszych" znalazły się z grupy największych przedsiębiorstw, poza wymienioną Dalkią i Grupą BOT: Złomrex (IFS Applications), Kompania Węglowa SA (wyróżniona za wdrożenie Kompleksu Finansowo-Księgo?wego w modelu outsourcingowym), PKN Orlen (za SAP for Oil and Gas).

W budownictwie zastój

Rok temu prognozowaliśmy, że można się będzie spodziewać wdrożeń systemów IT w sektorze budowlanym. Tak się nie stało. Tylko jeden zgłoszony projekt dotyczył tego sektora - Grupa PBG wdraża system ERP (Oracle). Jeśli chodzi o technologie informatyczne wdrażane w przemyśle i ener?getyce, nadal przodują systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP. Niewiele firm szuka dodatkowych narzędzi wspierających ich core business. Wyjątków wśród zgłoszonych projektów było kilka: interesujący projekt wykonała firma Slovnaft Polska. Zaraz po wdrożeniu systemu IFS Applications, w tym modułu CRM, zrealizowała platformę WEB dla rynku paliwowego. Dzięki platformie 300 odbiorców paliw ma dostęp do informacji o realizowanych umowach przez Internet.

Także grupa BOT, nagrodzona za platformę przetargową, zdecydowała się na oryginalne i potrzebne rozwiązanie. Firma zunifikowała procesy zakupowe, dzięki czemu osiąga każdego roku znaczące oszczędności w wydatkach.