Energia i społeczna odpowiedzialność

Przedsiębiorstwa związane z elektroenergetyką w ramach działań CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) zajmują się przede wszystkim kwestiami bezpiecznego użytkowania energii i ochrony klimatu.

Do najaktywniejszych koncernów energetycznych stosujących zasady odpowiedzialnego biznesu należy Vattenfall. W jego strategii biznesowej tematyka ochrony środowiska naturalnego, a szczególnie zmian klimatycznych, zajmuje poczesne miejsce. Takie podejście pozwala nie tylko na lepsze zarządzanie ryzykami, wykorzystanie możliwości rynkowych (np. wprowadzenie usług audytu energetycznego w Polsce), ale również na wypełnienie misji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i budowę prawidłowych relacji z interesariuszami.

W Vattenfall zaplanowano redukcję emisji i negatywnego wpływu na środowisko m.in. poprzez zmniejszenie emisji CO2 o połowę do roku 2030 w porównaniu z poziomem z roku 1990. Redukcja dostosowana jest do możliwości poszczególnych jednostek firmy. Wszystkie jednak złożą się na to 50-procentowe zmniejszenie emisji. Planowane są także inwestycje w nowe technologie, m.in. w technologię termiczną, wykorzystania fal morskich, technologię Carbon Capture and Storage (CCS), polegającą na wychwytywaniu CO2 powstającego w wyniku spalania węgla i przechowywaniu w stanie ciekłym głęboko pod ziemią.

Vattenfall stawia również na aktywny udział w debacie politycznej i angażowanie się w inicjatywy na poziomie międzynarodowym, czego przykładem jest opracowanie listy przedsięwzięć pozwalających na obniżenie do roku 2030 łącznej światowej emisji CO2 o 27 mld ton. Koncern jest założycielem i koordynatorem powstałej w 2007 r. inicjatywy Combat Climate Change, której celem jest stworzenie globalnej grupy opiniotwórczej i zapoznanie środowisk biznesowych z problemem zmiany klimatu. Firma zachęca swoich klientów do zwiększania wydajności energetycznej.

Przykładem jest projekt "Energy Efficiency", w ramach którego Vattenfall przy współpracy z Elektroskandią namawia do wymiany nieefektywnych świetlówek na energooszczędne TL-D Eco firmy Philips. Obliczono, że w typowym budynku biurowym o powierzchni 2 tys. mkw., mieszczą cym 100 pracowników, taka operacja przyniesie w skali roku 12 tys. zł oszczędności oraz zmniejszy emisję CO2 o 15 tys. kg.

W ramach działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzież y grupa Vattenfall, w tym również w Polsce, ogłosiła wspólnie z National Geographic konkurs dla uczniów szkół średnich "Pokonajmy zmiany klimatu". Innymi przykładami promowania tej tematyki wśród społeczeństwa są konkursy: fotograficzny oraz upowszechniający wiedzę . W ramach współpracy z Fundacją Nasza Ziemia Vattenfall był już trzykrotnie partnerem akcji "Sprzątanie Świata" oraz zaangażował się w program podnoszenia wiedzy ekologicznej w regionie.

Siedem kroków

Aktywną politykę w zakresie odpowiedzialnego biznesu prowadzi także w Polsce grupa ABB. W roku 2007 przystąpiła do projektu Międzynarodowego Systemu Oceny Bezpieczeństwa (tzw. ISRS). Jest to zestaw najlepszych praktyk biznesowych podnoszących poziom bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Zakłady, które je wdrożą, będą jednocześnie działać w zgodzie z normą zarządzania BHP OHSAS 18001:1999. ABB prowadzi cykliczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, szkolenia przeciwpożarowe oraz dotyczące bezpieczeństwa pracy w biurze. Z myślą o bezpieczeństwie ludzi pracujących w bezpośredniej bliskości i nadzorujących urządzenia ABB firma przygotowała profesjonalny film instruktażowy pt. "Siedem kroków ratujących życie". Inny film propaguje zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wszystkie materiały filmowe autorstwa ABB udostępniamy nie tylko pracownikom, ale wysyłamy również do naszych klientów - mówi Beata Syczewska z ABB. - Pamiętamy o kwestii budowania społecznej świadomości tego, czym jest bezpieczne korzystanie z energii elektrycznej. Dlatego przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla dzieci i młodzieży pt. "Bezpieczna elektryczność", organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Od kilku lat Centrum Badawcze ABB w Krakowie organizuje konkurs na najlepszą obronioną pracę magisterską lub doktorską z dziedzin pokrewnych profilowi działania firmy. W 2007 roku rozpoczęła się edycja kolejnego konkursu na najlepszą pracę z dziedziny informatyki pt. ABB IT Challange.

Od 2005 roku ABB realizuje program "Przedsiębiorczość z ABB"; we współpracy z Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu. Celem programu jest pobudzanie aspiracji twórczych i poznawczych młodzieży, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz doskonalenie znajomości języków obcych. W ramach zajęć zorganizowane zostały liczne warsztaty, spotkania z osobistościami świata mediów i kultury, jak również roczne kursy językowe przygotowujące gimnazjalistów do egzaminów PET i FCE. W gimnazjum prowadzone były również warsztaty psychologiczne. Ze środków finansowych przeznaczonych na projekt powstała nowoczesna pracownia językowa, wyremontowano świetlicę i stworzono kafejkę internetową. W sumie w okresie trzech lat ABB przekazało na realizację programu 200 tys. złotych.

Dystrybucja wspiera bezpieczeństwo

Jako działalność w ramach odpowiedzialnego biznesu z pewnością można określić prowadzoną już od 2002 roku kampanię "Bezpieczniej z prądem", organizowaną przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), zrzeszające obecnie operatorów sieci dystrybucyjnych. - Z przeprowadzonych wówczas badań wynikało, że wypadkowość związana z użytkowaniem urządzeń elektrycznych była wtedy w Polsce wyższa niż w krajach Europy Zachodniej. Postanowiliśmy więc rozpocząć kampanię uświadamiającą, w jaki sposób bezpiecznie i racjonalnie użytkować energię elektryczną, a dzięki temu zmniejszyć liczbę wypadków - mówi Olga Fasiecka z PTPiREE.

W ramach każdej edycji programu, w szkołach na terenie całego kraju, odbywają się pokazy filmów edukacyjnych i specjalne prelekcje, w trakcie których przekazywana jest uczniom wiedza dotycząca bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej.

Wspólnymi elementami wszystkich edycji programu są konkursy, m.in. plastyczny, plastyczno-literacki czy fotograficzny dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Tematami przewodnimi tych prac są przede wszystkim bezpieczeństwo podczas wykorzystywania energii elektrycznej i urządzeń nią zasilanych oraz zachowania sprzyjające ochronie środowiska i racjonalnemu wykorzystywaniu energii. Od początku kampanii wzięło w niej udział blisko 50 tys. uczestników ze szkół w całej Polsce.