Gajos o KHW: inwestujemy w przyszłość

W 2008 roku realizowany jest największy program inwestycyjny w historii Katowickiego Holdingu Węglowego - mówi Stanisław Gajos, prezes zarządu KHW SA.

- Co jest priorytetem dla Katowickiego Holdingu Węglowego?

- Zdecydowanie ustabilizowanie sytuacji wydobywczej oraz konsekwentna realizacja strategii inwestycyjnej. Inwestujemy w przyszłość spółki. W 2008 roku realizowany jest największy program inwestycyjny w historii Katowickiego Holdingu Węglowego. Był on pierwotnie planowany na poziomie 720 mln zł, natomiast będzie realizowany na poziomie ok. 780 mln zł.

- Które z inwestycji są najważniejsze?

>- W szczególności przygotowanie frontów wydobywczych, w tym również frontów rezerwowych oraz wymiana parku maszynowego.

- Jak przedstawiają się plany inwestycyjne na 2009 rok?

- Planujemy realizację zbliżonego do tegorocznego programu inwestycyjnego.

- Co z inwestycjami w przeróbkę węgla?

- Inwestujemy systemowo. Na bieżąco prowadzimy prace modernizacyjne, a także zastępujemy starsze maszyny nowymi, o lepszych parametrach.

- Jak przebiegają prace dotyczące debiutu giełdowego spółki?

- Prace związane z upublicznieniem części akcji Katowickiego Holdingu Węglowego są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Oczywiście, zawsze należy też mieć rozwiązanie alternatywne. Ono jest już przygotowane i mieści się w założeniach Strategii dla górnictwa do 2015 roku.

- Jak przedstawia się kwestia wydobycia w KHW?

- Będzie ono mniejsze od pierwotnie planowanego ze względu na wystąpienie nieoczekiwanych zdarzeń o charakterze górniczo-geologicznym. Czwarty kwartał pokazuje, że sytuacja z wydobyciem się poprawia. Węgiel sprzedaje się bardzo dobrze, w tym zadowalająco przedstawia się też sprzedaż węgli ekologicznych.

- Czy KHW planuje zwiększenie produkcji węgli ekologicznych?

- Tak, docelowo zamierzamy produkować ich około miliona ton rocznie.

- Jak przedstawia się polityka zatrudnieniowa Katowickiego Holdingu Węglowego?

- Katowicki Holding Węglowy przyjmie w 2008 roku do pracy około tysiąca ośmiuset osób. Przypomnę, że to KHW przed laty, jako pierwszy, otworzył szkoły górnicze. Stale poszerzamy tę działalność, uruchamiamy nowe klasy górnicze, aby zagwarantować sobie odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.

Uruchomiliśmy również sztolnię na kopalni Wujek, gdzie uczniowie będą mogli zdobywać niezbędne doświadczenie.

- Jak przebiegają rozmowy dotyczące cen węgla dla energetyki?

- Jesteśmy w trakcie negocjacji cen z energetyką. Propozycje energetyki w zakresie oferowanych nam cen energii elektrycznej nie pozostaną bez wpływu na nasze propozycje cenowe. Część umów jest już sfinalizowanych.

- Co z projektem sięgnięcia po złoża byłej kopalni Niwka-Modrzejów oraz wybudowania w jej pobliżu nowoczesnej elektrowni węglowej?

- Mamy już skompletowane wszystkie dokumenty. Kiedy otrzymamy koncesję na wydobycie, to będziemy mogli przystąpić do konkretnych rozmów na temat realizacji całego przedsięwzięcia.

- Czy należy liczyć na utworzenie spółki joint venture z którymś z koncernów energetycznych?