Dokumentacja darowizny

Spółka zakupiła atlas historyczny dla szkoły. Jak prawidłowo to udokumentowane? Czy faktura wystawiona ma być na firmę, a od szkoły wystarczy pokwitowanie otrzymania atlasu? Czy może szkoła powinna zamówić atlas na siebie, a spółka powinna wpłacić pieniądze za ten atlas na konto szkoły?

Oba opisane przez Panią sposoby rozliczenia darowizny są poprawne i prawnie dopuszczalne. Uważam jednak, że dokonanemu zdarzeniu gospodarczemu odpowiada lepiej zakup atlasu przez spółkę, a następnie przekazanie go, na podstawie umowy, szkole. Proszę jednak pamiętać, że darowizna taka nie będzie uprawniała do obniżenia dochodu do opodatkowania .

Szkoły należą bowiem zwykle do instytucji sektora finansów publicznych, a darowizny na rzecz tych organizacji nie stanowią podstawy do obniżenia tego dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: updop). Darowizna na rzecz szkoły nie może również stanowić kosztu podatkowego (art. 16 ust. 1 pkt 14 updop).

Podobne stanowisko prezentują organy podatkowe, m.in. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej w interpretacji nr DM-423/3/04 z 30 grudnia 2004 r.

Podstawa prawna: - art. 16 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Krzysztof Klimek, konsultant podatkowy, odpowiedź udzielona 31 grudnia 2008 r.