Jakie obowiązki w VAT wiążą się ze sprzedażą używanych komputerów na aukcjach internetowych?

Rozliczam spółkę akcyjną, która zamierza wystawić na aukcji internetowej używany sprzęt komputerowy (komputery, części do komputerów, monitory). Spółka nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Nie ma kasy fiskalnej. Jak należy udokumentować taką transakcję i jak ją rozliczyć? Czy trzeba wystawić faktury VAT? Co z kasą fiskalną?

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT. Obowiązek wystawienia faktury VAT istnieje tylko w przypadku, gdy zażąda tego nabywca. Nie znaczy to jednak, że faktur VAT nie można wystawić (nawet jeśli nabywca tego nie zażąda). Można zatem wystawić fakturę VAT dla udokumentowania takiej sprzedaży.

Sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co do zasady, podlega obowiązkowi ewidencji w kasie.

W tym przypadku jednak można będzie skorzystać z kilku zwolnień od obowiązku ewidencjonowania:

po pierwsze można zastrzec płatność tylko w formie przelewu; od ewidencjonowania w kasie zwolniona jest bowiem "dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła";

po drugie - podatnik jest zwolniony podmiotowo od obowiązku stosowania kas rejestrujących w przypadku, gdy wielkość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczy kwoty 40.000 zł .

Istotne jest to, aby spółka nie sprzedawała oprogramowania na płytach i innych nośnikach, gdyż wówczas nie można korzystać z żadnych zwolnień od obowiązku stosowania kas rejestrujących.

Podstawa prawna: - art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), - § 2 pkt 1 w związku z poz. 40 załącznika, § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 113, poz. 720).

Jerzy Bagiński, prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym

Odpowiedź udzielona: 21 listopada 2008 r.