Nagrody bankom rozdane

Redakcja Miesięcznika Finansowego BANK, magazynu kadry menedżerskiej banków, wydała kolejną edycję rankingu ?50 największych banków w Polsce 2009?. W warszawskim Klubie Bankowca odbyła się także uroczystość wręczenia nagród, w której wzięli udział przedstawiciele najwyższego managementu banków, a także prominenci instytucji publicznych związanych z sektorem oraz firm okołobankowych.

Tak jak w poprzednich latach, ranking powstał na podstawie wnikliwej analizy bilansów oraz zestawienia pozycji pozabilansowych. Publikacji towarzyszą liczne wywiady, analizy ekspertów oraz komentarze.

Najwyższa wartość sumy bilansowej, dochodów oraz przychodów, niewiele niższy od Banku Pekao S.A. wynik finansowy netto oraz najwyższą wartość zebranych depozytów klienckich predestynowały PKO Bank Polski do Nagrody Głównej w Rankingu "50 największych banków w Polsce 2009".

Liderem pod względem siły kapitałowej pozostał Bank Pekao S.A., który wyprzedził PKO Bank Polski, dotychczasowego lidera zestawienia według kapitałów własnych do wyliczania współczynnika wypłacalności. Najbardziej efektywną kadrę - okazało się - ma Bank of Tokyo-Mitsubishi - z wynikiem aż 3,2 mln zł dochodu na zatrudnionego. Bank ten zdetronizował ubiegłorocznego lidera - WestLB Bank Polska S.A. W rankingu w kategorii "Banki detaliczne" na pozycji lidera pojawił się w tym roku AIG Bank. Bank osiągnął wzrost kredytów o niemal 3 proc. i kilkukrotnie zwiększenie wartości depozytów oraz liczby prowadzonych rachunków. Tegorocznym zwycięzcą rankingu w kategorii "Banki korporacyjne" został Fiat Bank. Jury doceniało wysoką dynamikę rozwoju w tym segmencie. Liderem rankingu w kategorii "Banki uniwersalne" został Getin Bank, który po raz drugi z rzędu zwyciężył też w kategorii "Bank samochodowe". Liderem zestawienia pod względem efektywności (kategoria "Sprawność działania") został w tym roku po raz kolejny Noble Bank. W kategorii "Banki w sieci" zwyciężył w tym roku BRE Bank, pod którego szyldem Grupa otworzyła najwięcej rachunków internetowych. W kategorii banków finansujących zakup nieruchomości na pozycji lidera sklasyfikowany został Kredyt Bank, głównie dzięki bardzo dynamicznemu wzrostowi wartości portfela i znaczącemu wzrostowi sprzedaży nowych kredytów.

W rankingu uczestniczyły też 3 zrzeszenia banków spółdzielczych. Do największych banków - w rankingu według sumy bilansowej (wielkości) zakwalifikowało się na dobrych pozycjach aż 8 dużych, o znakomitej kondycji finansowej banków spółdzielczych (m.in. Krakowski Bank Spółdzielczy, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku czy Bank Spółdzielczy w Brodnicy).

- Wyniki rankingu jeszcze raz dobitnie unaoczniają , że zeszły rok był dobrym rokiem dla bankowców. Ale w IV kwartale przyszło osłabienie wyników, które niestety pogłębiło się na początku tego roku. Bankowcy twierdzą jednak , że czynią wszystko, by wzmacniać swoje instytucje - tak komentuje wyniki Robert Azembski, redaktor naczelny miesięcznika. Pierwszy kwartał tego roku i prognozy stawiają więc duże wyzwania przed bankowcami.

Pełna wersja rankingu została opublikowana w specjalnym raporcie będącym dodatkiem do czerwcowego wydania Miesięcznika Finansowego BANK.

Więcej informacji o Rankingu "50 największych banków w Polsce 2009" na stronie:

www.alebank.pl/ranking50-2009