Mniejszy skład zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka

W związku z powołaniem Romana Formy i Tadeusza Witosa na nowych członków zarządu PGE Elektrowni Bełchatów, z dniem 3 lipca br. przestali oni pełnić funkcje członków zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka.

W zarządzie pozostaną prezes Antoni Pietkiewicz i wiceprezes Andrzej Jeznach, którzy zostali zobowiązani do przedstawienia nowej struktury organizacyjnej spółki. Zarząd PGE GiE będzie pracował w składzie dwuosobowym - minimalnym, przewidywanym w statucie spółki. Zmniejszenie zarządu PGE GiE wynika z planowanego połączenia PGE GiE z PGE, które ma nastąpić w 2010 r. Połączenie regulują zapisy ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.

Roman Forma i Tadeusz Witos zostali powołani przez Radę Nadzorczą do zarządu PGE Elektrowni Bełchatów w związku z powierzeniem tej spółce roli integratora linii biznesowej Energetyka Konwencjonalna, w procesie konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE.