Prof. Gierek: wpływ człowieka na zmiany klimatyczne to celowo wywołana histeria

Histeria klimatyczna narastała w ciągu trzech ostatnich lat - uważa Prof. Adam Gierek, deputowany do Parlamentu Europejskiego. Wielu członków Parlamentu Europejskiego składającego się głównie z polityków, a nie naukowców, poddawanych jest w tym zakresie działaniom socjotechnicznym.

W Parlamencie Europejskim rozpowszechniane są mijające się z prawdą poglądy związane z wpływem człowieka na zamiany klimatu. Przykładem takich informacji jest według Prof. Gierka twierdzenie przez IPCC, iż człowiek jest w 90 proc. odpowiedzialny za zmiany klimatyczne na ziemi. W rzeczywistości chodzi o wartość 0,9 potwierdzającego taki wpływ współczynnika korelacji. Kolejnym krokiem jest ustalenie współczynników regresji, które mówią o sile tego wpływu, a których wartość mieści się z kolei w granicach błędu statystycznego. Potwierdzony jest więc wpływ człowieka na zmiany klimatyczne na ziemi, ale jego siła jest w granicach błędu statystycznego. Całkowita emisja CO2 skutkowałaby obniżeniem się temperatury w 2100 r. o 0,2 C.

Prof. Gierek zwrócił uwagę na fakt, że ukoronowaniem wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego będzie handel pozwoleniami na emisję CO2. Roczna wartość tego rynku w skali całego świata szacowana jest przez niego na ok. 3 bilionów dolarów.

Według Prof. Gierka, należy poszukiwać spójnej teorii zmian klimatycznych uwzględniającej wpływ innych czynników, takich jak słońce, czy cząstki stałe aerozoli.