Grupa Energa ubiega się o długoterminowe finansowanie programu inwestycyjnego

Grupa ENERGA rozpoczęła proces ubiegania się o długoterminowe finansowanie programu inwestycyjnego w międzynarodowych instytucjach finansowych. Pozyskane środki skierowane mają zostać na inwestycje z obszaru usług dystrybucyjnych.

ENERGA prowadzi rozmowy w tej sprawie z trzema instytucjami: Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym. Spółka ubiega się o łączną kwotę przekraczającą miliard złotych. Pozyskane środki mają być przeznaczone na finansowanie modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej w spółce ENERGA-Operator, a w szczególności na inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców, odnawialnych źródeł energii oraz poprawą sprawności sieci.

Aby ubiegać się o finansowanie z takich instytucji, jak EBI czy EBOiR spółka musi spełniać obowiązujące na międzynarodowych rynkach finansowych standardy. Pierwszy krok Grupa ENERGA już wykonała, wdrażając Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Dzięki zastosowaniu tej metody prezentacji danych Grupa ENERGA dołączyła do grona firm, których działalność finansowa i operacyjna jest zrozumiała i przejrzysta dla potencjalnych partnerów i inwestorów.

 

W 2008 r. Grupa ENERGA zanotowała znaczną poprawę wyników finansowych w stosunku do lat poprzednich. Przy przychodach przekraczających 8 mld zł osiągnęła ok. 435 mln zł zysku netto, który niemal w całości zamierza przeznaczyć na tegoroczne inwestycje. Łącznie plan inwestycyjny na 2009 r. zakłada w stosunku do roku poprzedniego rekordowy, bo 100-procentowy wzrost nakładów. O ile w ubiegłym roku wydatki inwestycyjne wyniosły w całej Grupie ponad 650 mln zł, to w tym roku kwota ta może przekroczyć 1 mld 300 mln zł. Ponad połowa z tej sumy (750 mln zł) trafi do spółki ENERGA-Operator, która inwestować będzie głównie w poprawę bezpieczeństwa zasilania i zwiększenie możliwości przyłączania nowych odbiorców. Te najwyższe nakłady w historii spółki są jednak niewystarczające dla realizacji ambitnych planów rozwoju sieci i ograniczania strat przesyłowych. Stąd inicjatywa sfinansowania części z nich ze źródeł zewnętrznych.

 

Grupa ENERGA planuje podpisanie umów finansowania w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Inwestycje 2009 w ENERGA-Operator

W roku 2009 ENERGA-Operator planuje wybudowanie ponad 2 tysięcy kilometrów linii wszystkich poziomów napięć oraz budowę lub modernizacje 30 stacji WN/SN i ponad 600 stacji SN/nn. W wyniku tych inwestycji spółka będzie mogła przyłączyć do swojej sieci ok. 35 tysięcy nowych odbiorców.

Spory udział w budżecie inwestycyjnym mają przyłączenia odbiorców przemysłowych i farm wiatrowych. Dzięki temu, do sieci ENERGI popłynie zielona energia z farm położonych na terenie działania spółki, głównie w województwach zachodniopomorskim, pomorskim czy warmińsko-mazurskim. Odnawialna energia, pozyskiwana z produktu ubocznego z fermy trzody chlewnej, popłynie także z przyłączanej w tym roku elektrowni biogazowej Koczała-Poldanor w Koczale (okolice Człuchowa w Pomorskiem).

Pełną parą prowadzone są prace przyłączeniowe obiektów przemysłowych. Sztandarowymi przedsięwzięciami są zakończenie budowy GPZ (Główny Punkt Zasilania) Radomska na terenie Oddziału w Elblągu, związane z realizacją przyłączenia zakładu Alstom oraz budowa zasilania w energię elektryczną dużej fabryki mebli Ikei w Wielbarku k. Szczytna (Warmińsko-Mazurskie). Wśród dużych klientów, którzy przyłączani będą do sieci ENERGA-OPERATOR w 2009 roku jest także międzynarodowa firma Saint Gobain (w Kole, woj. Wielkopolskie), Zakład Produkcji Wyrobów z Elastomeru SAMINEX z Kurzętnika (powiat Nowomiejski w Warmińsko-Mazurskiem) oraz fabryka okien w miejscowości Wędkowy, która zostanie zasilona z nowobudowanego GPZ Swarożyn (pod Tczewem, woj. Pomorskie).

Budowa i plany dalszego rozwoju osiedli wokół miast wymagają rozbudowy sieci zasilającej nowe obiekty. W tym roku do eksploatacji zostały lub zostaną oddane, pierwsze od 6 lat nowe Główne Punkty Zasilania na terenie gdańskiego oddziału spółki (w Gdyni, Swarożynie oraz Kowalach pod Gdańskiem). Trwają też przygotowania do budowy GPZ "Nowy Port", który będzie zasilał m.in. stadion Baltic Arena. Obecnie inwestycja jest na etapie dokumentacji technicznej, a jej zakończenie powinno nastąpić w 2010 roku.

Cel ten przyświeca także pierwszej w Polsce, nowatorskiej inwestycji w tzw. linie "niskozwisowe" na trasie Koszalin-Mielno-Unieście (czyli zasilające turystyczne miejscowości pasa nadmorskiego w rejonie Koszalina). Linie te mają o 100% większą przepustowość od tradycyjnych przewodów, dzięki czemu można zasilić większą liczbę odbiorców, korzystając z istniejących już urządzeń.

Rozwój sieci to nie tylko nowe przedsięwzięcia, ale i unowocześnienie istniejących urządzeń. W tym roku Energa-Operator planuje zmodernizować 266 stacji i 255 km sieci wszystkich poziomów napięć oraz wymienić 756 transformatorów. Ponadto spółka kontynuuje program rozwoju zdalnego odczytu - w pierwszym etapie dotyczy on klientów biznesowych. Rokrocznie spółka wymienia też ok. 180 tys. liczników, zastępując starsze modele nowoczesnymi urządzeniami elektronicznymi.