URE informuje o korektach kosztów osieroconych za 2008 rok

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki , ustalił wysokość rocznej korekty zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2008 r. oraz kwoty korekt na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałego w jednostkach opalanych gazem ziemnym, za 2008 r.

Jak podaje URE zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych zostały wypłacone za 2008 r. w kwocie 1 752 654,7 tys. zł. Korekty tych zaliczek zostały ustalone przez Prezesa URE dla: PGE Elektrowni Opole, PGE Elektrowni Turów, PGE Zespołu Elektrowni

 

Dolna Odra, PGE Elektrociepłowni Rzeszów, PGE Elektrociepłowni Lublin-Wrotków, PGE Elektrociepłowni Gorzów, Południowego Koncernu Energetycznego, Elektrowni Kozienice, Elektrowni Pątnów II, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, Elektrociepłowni Chorzów ELCHO oraz Elektrociepłowni Zielona Góra.

Zaliczki na pokrycie kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym nie były wypłacone za 2008 r. Kwoty te zostały ustalone przez Prezesa URE dopiero w korekcie rocznej dla: PGE Elektrociepłowni Rzeszów, PGE Elektrociepłowni Lublin-Wrotków, PGE Elektrociepłowni Gorzów, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna oraz Elektrociepłowni Zielona Góra.

W wyniku rozliczenia zaliczek wypłaconych na pokrycie kosztów osieroconych ustalono korekty dodatnie i ujemne, których saldo wynosi (-) 434 966,0 tys. zł.

 

Kwota korekty na pokrycie kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałego w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2008 r. wynosi (+) 122 676,0 tys. zł.

 

W tej sytuacji saldo korekt rocznych ustalonych dla kosztów osieroconych i korekt ustalonych na pokrycie kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym wynosi (-)312 289,9 tys. zł.