Związkowcy PKW. Tauron dla inwestora strategicznego oznacza konflikt

Organizacje związkowe działające w należącym do Grupy Tauron Południowym Koncernie Węglowym w piśmie do Ministra Skarbu Aleksandra Grada wyraziły swoje negatywne stanowisko wobec proponowanej przez resort formy prywatyzacji grupy.

Związkowcy z PKW w swoim piśmie do szefa MSP zwracają uwagę, że przyjęty przez rząd i obecnie obowiązujący "Program dla Elektroenergetyki" w swoich założeniach nie przewidywał sprzedaży grup energetycznych inwestorowi branżowemu, co prowadzi do utraty przez Skarb Państwa kontroli właścicielskiej nad tymi podmiotami.

 

Podkreślają oni również, że odnośnie PKW obowiązuje rządowa Strategia dla Górnictwa w której również nie przewiduje się takiej formy prywatyzacji.

Według związkowców kwestie związane z domknięciem budżetu i załataniem dziury budżetowej środkami uzyskanymi ze sprzedaży Taurona nie powinny być stawiane ponad priorytet bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz i interesy załóg firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Tauron.

Zwracają oni również uwagę, że przykład kopalni Bogdanka potwierdza, iż można pozyskać środki na inwestycje z innych źródeł, bez narażania interes6w Skarbu Państwa oraz pracowników.

Organizacje związkowe przestrzegają w piśmie do Ministra Grada, że przeprowadzenie prywatyzacji w trybie negocjacji z inwestorem branżowym nieuchronnie doprowadzi do konfliktu.