Związkowcy donoszą ministrowi na szefa Enei

Według związkowców Enei prezes tej spółki łamie prawo, ponieważ pełni jednocześnie tę samą funkcję w innej firmie.

Związkowcy w piśmie Aleksandra Grada, zwracają uwagę, że osoby zasiadające w zarządach spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa nie powinny pełnić funkcji w innych podmiotach gospodarczych. Natomiast Maciej Owczarek prezes Enei jest jednocześnie prezesem spółki Zielona Apteka.

Związkowcy do pisma skierowanego do szefa MSP w tej sprawie załączają aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący firmy Zielona Apteka, z którego wynika, że Maciej Owczarek jest jednym ze współudziałowców spółki i jednocześnie jej prezesem.