Jak prawidłowo zaksięgować otrzymane odszkodowanie?

Rozliczam podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, vatowca. Firma sprzedała towar za zaliczeniem pocztowym. Faktura sprzedaży oraz dokument Wz zostały odpowiednio zaksięgowane w przychody i koszt własny przychodów. Przesyłka zaginęła i po złożeniu reklamacji na poczcie otrzymaliśmy odszkodowanie w kwocie mniejszej niż należność z tytułu sprzedaży (kwota należności figurowała do dnia otrzymania odszkodowania na koncie Należności od odbiorców). Towar nie wrócił na magazyn. Jak prawidłowo zaksięgować otrzymane odszkodowanie i wyksięgować należność?

W związku z zaginięciem przesyłki należy dokonać dwóch księgowań:

Wyksięgować wartość należności w Pozostałe koszty operacyjne zapisem:

Wn Pozostałe koszty operacyjne,

Ma Rozrachunki z odbiorcami.

Ująć wartość otrzymanego odszkodowania, jako Pozostały przychód operacyjny:

Wn Rachunek bankowy albo konto Pozostałe rozrachunki, jeśli pieniądze nie wpłynęły,

Ma Pozostałe przychody operacyjne.

Proszę pamiętać, że ma Pani prawo zaliczyć kwotę netto do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn:. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). Kwotę otrzymanego odszkodowania musi Pani ująć, jako przychód podatkowy zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 3 lit e updof.

Podstawa prawna:

- art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.), - art. 21 ust. 1 pkt 3 lit e i art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn:. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 18 sierpnia 2009 r.

Źródło: www.portalfk.pl